Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vaccinatie tegen HPV

Vaccinatie tegen HPV

De Vlaamse overheid biedt het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) gratis aan aan alle meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen en aan alle meisjes en jongens van dezelfde leeftijd in het buitengewoon onderwijs.

Waarom deze vaccinatie?

Het humaan papillomavirus is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer dan 150 types bestaan. Een klein aantal types kan op lange termijn kankers veroorzaken. Het gaat hierbij vooral om baarmoederhalskanker, maar ook andere anogenitale kankers en sommige keelkankers.

De huidige HPV-vaccinatie beschermt tegen veel baarmoederhalskankers, maar niet tegen alle. Het tijdig opsporen van baarmoederhalskanker blijft sowieso belangrijk. Conform de Europese aanbeveling adviseren experts dat vrouwen van 25 tot en met 64 jaar zich om de drie jaar laten screenen (in plaats van elk jaar).

Hoe verloopt de vaccinatie?

Momenteel zit het vaccin, Gardasil 9®, in het gratis aanbod van het vaccinatieprogramma (leeftijd eerste jaar secundair onderwijs).

Volledige vaccinatie bestaat uit 2 inentingen in de bovenarm in de loop van één schooljaar. Die kunnen gegeven worden door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of door een arts naar keuze. In dat laatste geval komen er wel de kosten van de raadpleging bij (remgeld). Alle vaccinatoren kunnen de vaccins gratis bestellen bij de Vlaamse overheid via Vaccinnet(opent in nieuw venster).

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's), de scholen, de ouders en de jongeren krijgen in het begin van het schooljaar de nodige informatie en een informatiefolder.

Als iemand ingeënt is met een bepaald merk HPV-vaccin dan moet de rest van de reeks ook afgewerkt worden met hetzelfde vaccin.

Vaccinatie bij oudere jongeren

Voor deze vaccinatie is geen inhaalvaccinatie voorzien. Wie dus in het eerste jaar van het secundair onderwijs geen gebruik maakt van het aanbod, kan daarna geen gratis vaccin meer krijgen.

Voor jongeren die niet in aanmerking komen voor de gratis vaccinatie, moeten vaccins zelf aangekocht worden in de apotheek, op voorschrift van een arts. U krijgt mogelijk een gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV en de mutualiteit. Bespreek dit met uw arts.