Voorwaarden

Om toegang te krijgen tot uw gezondheidsgegevens via My Health Viewer ((opent in nieuw venster)), moet u toestemming geven om uw gegevens te delen. Via de zogenaamde geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. U kunt toestemming geven in My Health Viewer zelf.

Procedure

Stap 1: Uw toestemming geven om gegevens te delen

Om geïnformeerde toestemming te geven hebt u een aantal mogelijkheden:

 • U geeft toestemming via My Health Viewer ((opent in nieuw venster)).

 • U vraagt uw zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige of tandarts) om uw toestemming te registreren.

 • U gaat langs bij het lokaal kantoor van uw ziekenfonds.

 • U geeft uw toestemming in de opnamedienst van een ziekenhuis

 • U klikt op 'Toegang tot eHealthConsent' op de website patientconsent.be ((opent in nieuw venster)) en u volgt de instructies op het scherm.
  U kunt met techniche problemen terecht bij het eHealth contactcenter.

Stap 2: inloggen op My Health Viewer

Surf naar www.myhealthviewer.be ((opent in nieuw venster)). U kunt inloggen met uw elektronische identiteitskaart, of op een andere manier zoals met de app 'itsme'.

Ondervindt u problemen met My Health Viewer, dan neemt u contact op met uw ziekenfonds ((opent in nieuw venster)). Hebt u problemen om in te loggen, dan kan dit te maken hebben met uw identiteitskaart of kaartlezer.

Stap 3: gegevens raadplegen

Via My Health Viewer kunt u

 • uw vaccinatiegegevens raadplegen
  U vindt er minstens volgende gegevens in terug:
  • vaccinaties toegediend door Kind en Gezin: deels vanaf 1997 en systematisch vanaf 1999.
  • vaccinaties toegediend vanaf september 2005 door CLB-artsen
  • alle vaccinatiegegevens die ingevoerd werden door de huisartsen en pediaters in Vaccinnet. Dit kon vanaf 2006, maar werd pas verplicht in 2014.
 • uw medicatieschema opvolgen
 • uw deelnames aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker opvolgen
 • een samenvatting van uw medisch dossier (sumehr) raadplegen
 • toestemming geven of intrekken om uw gezondheidsgegevens te delen
 • zien welke zorgverleners uw gegevens kunnen raadplegen, en daar zorgverleners aan toevoegen of toegang blokkeren voor bepaalde zorgverleners.

U kunt als ouder ook de gegevens van uw minderjarig kind consulteren.

Veelgestelde vragen