In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen, informatie over uw gezondheid met elkaar delen.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners, kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • resultaten van bloedonderzoeken

 • röntgenfoto’s

 • vaccinatie- en medicatieschema’s

 • voorgeschreven en afgeleverde medicatie

 • informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis  aan uw behandelend arts werd meegedeeld

 • ...

Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Procedure

Wilt u instemmen met het principe van het beveiligd delen van gezondheidsgegevens, dan kunt u uw toestemming registreren met uw elektronische identiteitskaart op verschillende manieren:

 • via de knop 'Geef hier uw toestemming' op de website patientconsent.be ((opent in nieuw venster)). Ondervindt u problemen met deze toepassing, dan kunt u contact opnemen met het eHealth-platform.

 • via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.

Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’

 • U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken.
 • U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens.
 • Zelfs als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

U doet dat via dezelfde kanalen als de kanalen waar u toestemming hebt verleend (via de website patientconsent.be ((opent in nieuw venster)), of via uw huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek, of opnamedienst van het ziekenhuis).

Voor meer informatie over uw rechten en de diensten die onder deze toestemming vallen: info@gezondheid.belgie.be (opent in uw e-mail applicatie).