Vitalink is het digitaal platform van de Vlaamse overheid om gegevens over zorg en welzijn veilig uit te wisselen en te raadplegen.

Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Zo werken zorgverleners beter samen en krijgen patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding.

Via Vitalink kunt u momenteel deze gezondheidsgegevens delen en beheren met andere zorgverstrekkers.

 • Vaccinaties
  Via Vitalink kunt u de vaccinatiegegevens van uw patiënt raadplegen. Deze gegevens komen uit Vaccinnet, het Vlaamse bestel- en registratiesysteem van vaccins voor vaccinatoren. Opgelet, Vitalink vervangt Vaccinnet niet. Via Vitalink kunt u geen vaccins bestellen of vaccinatiegegevens toevoegen of wijzigen. Dat kan alleen via Vaccinnet.
 • Medicatieschema
  Het Vitalink-medicatieschema geeft een overzicht van alle medicatie die de patiënt op een bepaald moment hoort in te nemen. Door onderling nauw samen te werken rond het medicatieschema, kunt u de juiste zorg bieden: de arts schrijft de juiste medicatie voor, de apotheker levert de correcte medicatie af en de thuisverpleegkundige kan erop toezien dat men die correct inneemt.
 • Bevolkingsonderzoek
 • Sumehr (samenvatting patiëntendossier)
  Via Vitalink kunnen artsen sumehrs delen. Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document dat de minimale gegevens bevat die een arts nodig heeft om de gezondheidstoestand van de patiënt snel in te schatten en zo de best mogelijk zorg te bieden.

Uw beroep bepaalt tot welke gegevens van de patiënt u toegang krijgt, en wat u ermee kunt doen.

Informatie voor softwareleveranciers

Wilt u Vitalink integreren in uw softwareprogramma (opent in nieuw venster)? U kunt terecht op de website van Vitalink:

 • om toegang te krijgen tot de acceptatieomgeving
 • om cookbooks te raadplegen, met alle informatie om de nodige aanpassingen uit te voeren
 • om de Vitalink connector te downloaden

Meer info

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://www.zorg-en-gezondheid.be
Email
info@zorg-en-gezondheid.be
Fax
02 553 35 84
Telefoon
02 553 35 00