Vitalink is het digitaal platform van de Vlaamse overheid om gegevens over zorg en welzijn veilig uit te wisselen en te raadplegen.

Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Zo werken zorgverleners beter samen en krijgen patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding.

Via Vitalink kunt u momenteel deze gezondheidsgegevens delen en beheren met andere zorgverstrekkers.

 • Vaccinaties
  Via Vitalink kunt u de vaccinatiegegevens van uw patiënt raadplegen. Deze gegevens komen uit Vaccinnet, het Vlaamse bestel- en registratiesysteem van vaccins voor vaccinatoren. Opgelet, Vitalink vervangt Vaccinnet niet. Via Vitalink kunt u geen vaccins bestellen of vaccinatiegegevens toevoegen of wijzigen. Dat kan alleen via Vaccinnet.
 • Medicatieschema
  Het Vitalink-medicatieschema geeft een overzicht van alle medicatie die de patiënt op een bepaald moment hoort in te nemen. Door onderling nauw samen te werken rond het medicatieschema, kunt u de juiste zorg bieden: de arts schrijft de juiste medicatie voor, de apotheker levert de correcte medicatie af en de thuisverpleegkundige kan erop toezien dat men die correct inneemt.
 • Bevolkingsonderzoek
 • Sumehr (samenvatting patiëntendossier)
  Via Vitalink kunnen artsen sumehrs delen. Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document dat de minimale gegevens bevat die een arts nodig heeft om de gezondheidstoestand van de patiënt snel in te schatten en zo de best mogelijk zorg te bieden.

Uw beroep bepaalt tot welke gegevens van de patiënt u toegang krijgt, en wat u ermee kunt doen.

Starten met Vitalink

Iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, kan via Vitalink op een eenvoudige manier over correcte, actuele en volledige patiëntinformatie beschikken. Door correcte en volledige gegevensuitwisseling krijgt de patient de best mogelijke zorg.

Om gegevens van uw patiënten te kunnen delen met andere zorgverleners, moet u drie dingen in orde brengen:

 1. Uw software moet Vitalink ondersteunen. Als dat niet zo is, neemt u contact op met uw softwareleverancier. Op de website van Vitalink vindt u een overzicht van de softwarepakketten ((opent in nieuw venster)) waarop Vitalink kan gebruikt worden.
 2. Uw patiënt moet geïnformeerde toestemming gegeven hebben om gegevens te delen
 3. U moet een therapeutische relatie hebben met de patiënt. U of uw patiënt kunnen deze registreren op de website van het e-Health-platform onder 'Toegang tot eHealthConsent'. Voor technische vragen of problemen met de diensten van het eHealth-platform ((opent in nieuw venster)), neemt u contact op met het Contact Center van eHealth. 

Wilt u starten met Vitalink, dan kunt u daarin ondersteuning krijgen:

Informatie voor softwareleveranciers

Wilt u Vitalink integreren in uw softwareprogramma ((opent in nieuw venster))? U kunt terecht op de website van Vitalink:

 • om toegang te krijgen tot de acceptatieomgeving
 • om cookbooks te raadplegen, met alle informatie om de nodige aanpassingen uit te voeren
 • om de Vitalink connector te downloaden