Waarom?

Doe het voor uzelf

Vaccins gelden als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat u na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is dus véél kleiner dan als u niet gevaccinceerd werd.

Doe het voor elkaar

 • Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een hele gemeenschap beschermd. Als u uzelf laat vaccineren, bouwt u dus mee aan groepsimmuniteit om zo controle te krijgen over het virus en het uit de samenleving te krijgen.
 • Ook is vaccinatie belangrijk als u als zorgverlener of met risicogroepen werkt. Zo is de kans klein dat u anderen besmet.
 • Dankzij vaccinatie is er minder kans dat u naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties door COVID-19. Het zorgsysteem is afgelopen jaar zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties.

In België is alleen vaccinatie tegen polio verplicht. Alle andere vaccinaties zijn sterk aanbevolen. Dat is voor COVID-19 niet anders. De vaccinatie tegen COVID-19 is gratis.

Wie en wanneer?

Boostervaccinatie

De vaccinatiecampagne is ondertussen de verlengingen ingegaan. Iedereen die een basisvaccinatie ontving, krijgt een uitnodiging voor een boostervaccin, zo besliste het Overlegcomité van 17 november. Om al deze prikken op korte termijn toe te dienen, wordt opnieuw gebruik gemaakt van prioriteiten. Uitnodigingen zullen als volgt verzonden worden:

Interval met de basisvaccinatie

Als basiscriterium wordt gekeken naar het verstrijken van het interval met de basisvaccinatie. Deze werd vastgelegd op:

 • minstens 2 maanden na de eerste en enige prik van het Johnson & Johnson-vaccin (Janssen-vaccin);
 • minstens 4 maanden na de tweede prik met AstraZeneca
 • minstens 6 maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin.

Van zodra deze termijn verstreken is, kan de persoon uitgenodigd worden. Vervolgens wordt er gekeken naar de prioritaire doelgroepen:

Prioritaire doelgroep 1

Personen in deze doelgroep krijgen hun boostervaccin tegen eind december. In deze doelgroep zitten:

 • Immuungecompromitteerden (personen met verminderde immuniteit);
 • 65-plussers;
 • Zorgverstrekkers.

Prioritaire doelgroep 2

Personen in deze doelgroep krijgen hun boostervaccin tegen eind december. In deze doelgroep zitten:

 • Burgers die niet tot doelgroep 1 behoren en die het Janssen-vaccin (J&J) ontvingen als basisvaccinatie

Brede bevolking

Het is de bedoeling de volledige bevolking (12+) een boostervaccin te geven tegen eind april 2022.

Nieuwe instroom

Tegelijk met de boostervaccinatie worden ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart. Dit is het geval voor:

 • 12-jarigen;
 • buitenlandse niet-gevaccineerde studenten of werknemers;
 • twijfelaars: ongeveer 700.000 Vlamingen ouderen dan 12 jaar zijn niet gevaccineerd.

Ook wordt er reeds geanticipeerd op een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad, door ervan uit te gaan dat kinderen tussen de 5 en 11 jaar ook gevaccineerd kunnen worden.

Persoonlijke uitnodiging voor vaccinatie

Als het zover is, krijgt u een uitnodiging via sms, mail of brief om uzelf te laten vaccineren.

Alle details over uw persoonlijke uitnodiging kunt u ook terugvinden in Mijn Burgerprofiel ((opent in nieuw venster)). Minderjarigen zullen enkel uitgenodigd worden per brief.

Waar?

Vaccinatiecentra in heel Vlaanderen zorgen ervoor dat iedereen snel en veilig in zijn buurt een vaccin krijgt.

Bekijk het overzicht van alle vaccinatiecentra met contactgegevens in Vlaanderen ((opent in nieuw venster)).

Elk centrum is vlot bereikbaar, heeft voldoende parking en is geschikt voor rolstoelgebruikers. Mensen die niet tot in het vaccinatiecentrum raken, worden aan huis gevaccineerd.

Het vaccinatiecentrum waar u naartoe moet, kunt u niet kiezen.

In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt 1 type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. U komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt uw identiteitsgegevens en brengt u naar de registratie. Daar geeft een verpleegkundige info over het vaccin en overloopt u de medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. U krijgt er ook een afspraak voor de tweede inenting. Daarna gaat u naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige u vaccineert. Na de vaccinatie moet u een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts.

Helpen als vrijwilliger in een vaccinatiecentrum

Wilt u als vrijwilliger-zorgverlener helpen in een vaccinatiecentrum? Ook studenten en gepensioneerden zijn meer dan welkom! Schrijf u in op de verschillende platformen waar men op zoek gaat naar vrijwilligers of tijdelijke werkkrachten:

Heel wat vaccinatiecentra hebben ook lokale kanalen en websites om vrijwilligers te rekruteren. De vaccinatiecentra kiezen uiteraard zelf op welke vrijwilligers zij een beroep doen.

Welke vaccins zijn er? Hoe werken ze?

Er zijn verschillende soorten vaccins tegen SARS-CoV-2. Sommige vaccins (Curevac en Sanofi-GSK) zitten nog in testfase.

Vaccins stimuleren uw immuunsysteem (de natuurlijke afweer van het lichaam) en bereiden u voor om een bepaalde kiem te herkennen en u tegen die kiem of infectieziekte te verdedigen. Als u dan later met het virus besmet raakt, herkent uw immuunsysteem het virus en, omdat het al voorbereid is om het virus aan te vallen, beschermt het u tegen dat virus. Op de website laatjevaccineren.be vindt u:

Na de vaccinatie

Na de vaccinatie krijgt u een folder mee ‘Wat na vaccinatie?’. Die geeft onder andere meer informatie over bijwerkingen. Voor meer informatie over of opvolging van de bijwerking, contacteer uw huisarts.

De persoon of het centrum dat vaccineert, registreert uw vaccinatie in een centraal systeem. U kan daarna uw vaccinatiegegevens zelf bekijken via de website mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)), myhealthviewer.be of cozo.be ((opent in nieuw venster)). U kunt dit document afprinten, maar dit heeft niet de officiële waarde van een vaccinatiebewijs. Ook uw huisarts heeft toegang tot die vaccinatiegegevens. In het vaccinatiecentrum zijn er ook vaccinatiekaartjes beschikbaar.

Nadat u gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen.

EU COVID-certificaat (vaccinatiepaspoort)

Voor vaccinaties tegen COVID-19 (goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA) die geregistreerd worden in de centrale vaccinatiedatabank is 2 tot 7 dagen na de registratie een vaccinatiecertificaat beschikbaar. Dit vaccinatiecertificaat maakt deel uit van het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd. Dit certificaat wordt gebruikt om te reizen binnen de Europese Unie.

Sinds 13 augustus kan het vaccinatiecertificaat ook gebruikt worden als Covid Safe Ticket voor toegang tot evenementen.

Vaccinatieteller

Het aantal gevaccineerde Vlamingen groeit élke dag. De vaccinatieteller ((opent in nieuw venster)) laat zien hoeveel dosissen van het COVID-19-vaccin er al werden verdeeld.

Informatie voor zorgprofessionals

Bent u als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie, dan vindt u alle informatie voor uitvoerders ((opent in nieuw venster)) op de website laatjevaccineren.be.

Veelgestelde vragen

Bekijk de lijst veelgestelde vragen ((opent in nieuw venster)) op de website laatjevaccineren.be .

Veelgestelde vragen