Herfstboosters vanaf september

Wanneer?

Vanaf 12 september (in sommige vaccinatiecentra al een week vroeger) tot begin november worden stelselmatig alle meerderjarigen die een basisvaccinatie ontvingen uitgenodigd voor een herfstbooster. Hiervoor zullen uitnodigingen worden verzonden vanaf 19 augustus en tot eind oktober. U kan een e-mailbericht ontvangen hierover (als uw e-box geactiveerd is of doclr kent uw e-mailadres) maar ontvangt ook steeds een brief via de post.

 • Ontving u voor 1 augustus nog een late boosterprik? U zult ten vroegste 3 maanden na uw laatste booster de herfstbooster ontvangen. De verzending van de uitnodigingen zal hiermee rekening houden.
 • Ontving u op of na 1 augustus nog een boosterprik? U zult geen uitnodiging voor de herfstbooster meer ontvangen. De boosters na 1 augustus worden als herfstbooster beschouwd.

Waarom?

De vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na een COVID-besmetting. Die bescherming is hoog voor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen. Na een aantal weken begint de bescherming van een vaccin geleidelijk aan af te nemen.

Sinds 2020 zagen we telkens veel besmettingen van COVID-19 in het najaar. Daarom willen we u nu de kans geven om uw persoonlijke bescherming te versterken met een vaccinatie. De herfstbooster wordt breed aangeboden, maar is zeker aanbevolen voor wie extra kwetsbaar is om door een COVID-19-besmetting zwaar ziek te worden:

 • als u ouder bent, (hoe ouder, hoe hoger het risico op ernstige ziekte)
 • als u een medisch hoger risico op zware ziekte heeft (als u zwaarlijvig bent, rookt of regelmatig alcohol drinkt, of lijdt aan een hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes),
 • als u samenwoont met iemand die ouder is dan 65 of iemand met een verzwakte immuniteit.

Wie - volgorde?

Om een uitnodiging te ontvangen moet u meerderjarig zijn (of voor jongeren met een immuniteitsstoornis is dit vanaf 12 jaar) en al een volledige basisvaccinatie hebben gekregen.

 • Kreeg u die basisvaccinatie nog niet? Neem zelf contact op met uw vaccinatiecentrum om hiervoor een afspraak te maken.
 • U ontving uw basisvaccinatie, maar ging niet in op uw vorige booster-uitnodiging (vorige winter of in het voorjaar)? U zal toch een uitnodiging voor deze herfstbooster ontvangen.
 • Ontving u op of na 1 augustus 2022 nog een boosterprik? Uw late zomerprik geldt als herfstbooster. U ontvangt geen uitnodiging meer.

Bij de verzending van de uitnodigingen, met voorstel van afspraak of instructies om zelf een afspraak te maken, wordt deze volgorde aangehouden volgens onderstaande indicatieve timing:

in de loop van september

 • zorgpersoneel: u krijgt de booster zo veel mogelijk in de voorziening waar u werkt. In sommige gevallen kan dat al in de loop van augustus zijn. Verplichting van vaccinatie of booster is niet aan de orde. Kan vaccinatie niet in de zorgvoorziening? Dan ontvangt u prioritair een uitnodiging samen met de 65+ doelgroep als u als zorgverlener gekend bent
  • ontving u vorige keer ook prioritair uw vaccinatie? dan ontvangt u ook nu een prioritaire uitnodiging
  • bent u nieuw als zorgverlener? werk je als (minderjarige) stagiair? dan kan u melden dat u prioritair uitgenodigd wilt worden in het e-loket voor aanmelden van zorgverleners ((opent in nieuw venster))
  • u kan al voor 12 september in de zorgvoorziening een booster ontvangen. We raden u dit aan om zeker de besmettingsgolf voor te blijven, ook al is dit met een “klassiek” vaccin. De “klassieke” vaccins blijven goed beschermen tegen zwaardere symptomen, ook bij de omikron-varianten. Wilt u toch enkel een vaccin aangepast aan de nieuwe varianten, dan kan u wachten tot u een uitnodiging krijgt voor een prik in het vaccinatiecentrum.
 • alle 65+ en bewoners van woonzorgcentra (ook de 80+ die voor de zomer nog een booster kregen zullen een uitnodiging voor een herfstbooster ontvangen, ten vroegste 3 maanden na de lentebooster) en immuun-gecompromitteerde personen (mensen met een immuunstoornis)

in de loop van oktober

 • alle 50+
 • alle mensen van 18 tot 49

Minderjarigen komen niet voor de herfstbooster in aanmerking als ze al een eerste boosterprik na hun basisvaccinatie ontvingen. Ze ontvangen dus ook geen uitnodiging. Uitzondering op deze regel:

 • minderjarige stagiairs in de zorg: deze worden meegenomen met het zorgpersoneel
 • minderjarigen vanaf 12 jaar met een immuniteitsproblematiek

Hoe en waarmee ontvangt u de herfstbooster?

Uitnodiging: In uw uitnodiging zal duidelijk vermeld staan waar uw vaccinatiecentrum zich bevindt en hoe u contact kan opnemen. Ofwel wordt u al een afspraakmoment voorgesteld in de uitnodiging die u ontvangt, ofwel moet u zelf een afspraak maken. Na ontvangst van de uitnodiging kan u de afspraak bevestigen / maken, verplaatsen indien nodig, annuleren om later een geschikt moment te zoeken (uw code is 30 dagen geldig om een (andere) afspraak te boeken, daarna kan alleen een telefonisch contact met uw vaccinatiecentrum nog zorgen voor een afspraak) of melden dat u de herfstbooster al ontving.

Vaccin: Op 1 september keurde het EMA (Het Europees Geneesmiddelenagentschap) vaccins goed die aangepast zijn aan de omikronvariant. Alle vaccinatiecentra worden bevoorraad met deze aangepaste vaccins. Iedereen die een uitnodiging krijgt voor een herfstprik zal een aangepast vaccin krijgen.

Jongeren tussen 12 en 18 die zich alsnog willen aanbieden voor een booster zullen gevaccineerd worden met het klassieke mRNA vaccin van Pfizer. Indien zij wachten tot het einde van de campagne - wanneer de rest van de bevolking gevaccineerd is - zullen ook zij een aangepast vaccin aan de omikronvariant kunnen ontvangen.

Meenemen: neem uw identiteitskaart (noodzakelijk), uitnodiging (sterk aanbevolen) en een mondmasker mee. Tijdens het bezoek aan het vaccinatiecentrum is het dragen van een mondmasker verplicht.

Wilt u in aanmerking komen voor snellere vaccinatie vanaf 12 september, als er plekken vrij komen?

U kan zich op QVAX ((opent in nieuw venster))terug online registreren en uw vrije momenten ingeven. Dit geeft geen garantie op een snellere oproep. Uw vorige registratie op QVAX werd niet bewaard.

Voorziet u een reisperiode vanaf 12 september en wilt u toch zeker zijn uw herfstbooster niet te missen?

Volgens de planning zouden 65+, zorgpersoneel en mensen met een immuunstoornis allen voor eind september geprikt moeten zijn. De mensen onder 65+ komen in oktober aan bod. U heeft 3 opties als u denkt op het moment van uw uitnodiging op reis te zijn:

 • vraag uw vaccinatiecentrum of u nog voor 12 september een afspraak kan krijgen voor een boosterprik met een klassiek vaccin (uw vorige booster moet minstens 3 maand geleden zijn). Het vaccinatiecentrum bekijkt of dit kan.
 • u zorgt dat u ook op reis uw uitnodiging kan ontvangen, door uw e-box te activeren ((opent in nieuw venster)). U ontvangt de uitnodiging dan ook in Mijn Burgerprofiel en ontvangt hiervan een e-mailmelding. U kan dan uw afspraak (ver)plaatsen op een moment dat u past.
 • gaat u niet al te lang op reis? De vaccinatiecode op uw uitnodiging blijft 30 dagen geldig om een afspraak te verplaatsen. U kan ook na thuiskomst nog uw afspraak verplaatsen. Lukt het niet online? U kan altijd contact opnemen met uw vaccinatiecentrum

Meer info online?

Informatie over de herfstboosters op laatjevaccineren.be ((opent in nieuw venster))

Wie kan nog een basisvaccinatie ontvangen?

Iedereen die nog geen basisvaccinatie of eerste boosterprik ((opent in nieuw venster))ontving, komt hiervoor nog in aanmerking.

 • wie 5 of 12 jaar wordt, ontvangt een uitnodiging voor basisvaccinatie.
 • volwassenen die nog geen basisvaccinatie ontvingen (bvb. nieuwkomers die immigreren), kunnen zelf contact opnemen met het vaccinatiecentrum voor een afspraak.
 • jongeren tussen 12-17-jaar ((opent in nieuw venster)) in Vlaanderen krijgen ook de kans om één boostervaccin te krijgen na de basisvaccinatie. Hiervoor nemen ze zelf contact op met het vaccinatiecentrum om een afspraak te maken.

Waar?

Vaccinatiecentra in heel Vlaanderen zorgen ervoor dat iedereen snel en veilig in zijn buurt een vaccin krijgt. Het vaccinatiecentrum waar u naartoe moet, kunt u niet kiezen.

Bekijk het overzicht van alle vaccinatiecentra met contactgegevens in Vlaanderen ((opent in nieuw venster)).

Elk centrum is vlot bereikbaar, heeft voldoende parking en is geschikt voor rolstoelgebruikers. U gaat best alleen naar uw afspraak, maar als u een begeleider nodig heeft mag u die meenemen. Uw huisdier (uw hond bvb.) laat u thuis, maar een geleidehond mag u wel meenemen.

Mensen die niet tot in het vaccinatiecentrum raken, worden aan huis gevaccineerd.

Wat doet u met een uitnodiging voor vaccinatie?

Als het zover is, krijgt u een uitnodiging via mail en/of brief om uzelf te laten vaccineren / boosteren.

Alle details over uw persoonlijke uitnodiging kunt u ook terugvinden in Mijn Burgerprofiel ((opent in nieuw venster)). Na ontvangst van uw vaccinatie-uitnodiging kunt u de data voor uw afspraken maken, bevestigen, verplaatsen of annuleren. Bij een uitnodiging tot basisvaccinatie kan u ook weigeren. Weigeren betekent dat u niet opnieuw wordt uitgenodigd.

ActiesUitleg
Voorgestelde Afspraak bevestigen
 • Als u deze afspraken niet bevestigt, wordt uw afspraak toch behouden.
 • Als u online bevestigt, kunt u een mailadres invullen, dan krijgt u de bevestiging van uw afspraak ook via mail. Staat er al een mailadres en wenst u dit te veranderen omdat u de bevestiging echt via mail wil ontvangen? Enkel het lokale vaccinatiecentrum kan een mailadres aanpassen.
Afspraak maken - uitnodiging zonder voorstel
 • Maak zelf een afspraak via het reservatiesysteem Doclr ((opent in nieuw venster)). Geeft u hierbij zelf een e-mailadres in, dan krijgt u een bevestiging van uw zelf gemaakte afspraak via e-mail.
 • Zijn geen geschikte opties voor een afspraak te vinden? Wacht even af en kijk enkele dagen later opnieuw of er vrije tijdslots bijgekomen zijn.
Afspraak verplaatsen
 • Bekijk welke opties de agenda in doclr geeft om uw afspraak te verplaatsen en kies een nieuw moment.
 • Zijn geen mogelijke opties voor verplaatsing vindbaar?
  • Wacht even af en kijk enkele dagen later opnieuw of er vrije tijdslots bijgekomen zijn. Uw vaccinatiecode blijft 30 dagen geldig om uw afspraak eenmaal te verplaatsen.
  • Vanuit een e-mail van de uitnodiging die u van doclr ontving kan u normaal ook een afspraak annuleren. Doet u dat omdat het moment van de voorgestelde afspraak niet past, dan kan u ook tot 30 dagen na ontvangst van deze e-mail uw afspraak nog verplaatsen met uw vaccinatiecode
 • Na bevestiging van uw gewijzigde afspraak kunt u deze niet meer verplaatsen. Ook de centrale helpdesk kan dit niet. Neem contact op met het lokale vaccinatiecentrum ((opent in nieuw venster)), zij kunnen dit wel.
Basisvaccinatie weigeren (kan niet bij een booster)
 • U geeft aan niet gevaccineerd te willen worden.
 • Geweigerd en toch wens tot vaccinatie? Contacteer uw vaccinatiecentrum en vraag alsnog een afspraak.
 • Uw afspraak reeds bevestigd maar u wenst toch nog te weigeren?
  • zoek de bevestigingsmail van uw afspraak en annuleer uw afspraak
  • nu kunt u via de link in uw uitnodiging weigeren
  • geen bevestigingsmail gevonden? Uw huisarts kan uw vaccinatiecode deactiveren (=weigeren).

Meer informatie over het weigeren van uw vaccinatie vindt u op de website laatjevaccineren.be ((opent in nieuw venster))

U wilt niet ingaan om de booster-uitnodiging? Annuleer uw afspraak.

Reeds gevaccineerd
 • Wanneer u reeds basisvaccinatie en boosters ontving waarop u recht hebt (bv in het ziekenhuis, WZC) kunt u dit laten weten.
 • Gebruik hiervoor de knop ‘Ik ben reeds gevaccineerd’ / Ik ben reeds gevaccineerd met boostervaccinatie’ in het reservatiesysteem Doclr ((opent in nieuw venster)).

Uitnodigingen in een andere taal

Inwoners van een faciliteitengemeente hebben recht op een brief in het Frans, zij kunnen hiervoor terecht bij hun gemeentebestuur. Er zijn ook brieven in andere talen beschikbaar, voorbeeldbrieven in andere talen ((opent in nieuw venster)) vindt u op laatjevaccineren.be. Ook al woont u niet in een faciliteitengemeente, u kunt dus online de inhoud van de brief in een andere taal terugvinden.

Wie behoort tot de groep immuungecompromitteerde personen?

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit ((opent in nieuw venster)), veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’ dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het betreft patiënten met:

 • aangeboren afweerstoornissen
 • chronische nierdialyse
 • inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva
 • bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren
 • pretransplant-, stamcel transplant- en orgaantransplant patiënten
 • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Welke vaccins worden ingezet? Hoe werken ze?

Moderna en Pfizer worden nu ingezet voor vaccinatie

Vaccins stimuleren uw immuunsysteem (de natuurlijke afweer van het lichaam) en bereiden u voor om u tegen een welbepaalde infectieziekte te verdedigen. Als u dan later met het virus besmet raakt, herkent uw immuunsysteem het virus en beschermt het u tegen dat virus.

De vaccins waarmee momenteel gevaccineerd wordt, zijn:

in de vaccinatiecentra:

 • herfstcampagne: Pfizer adapted
 • basisvaccinatie volwassenen: klassieke vaccins van Pfizer en Moderna
 • eerste boosterprik volwassenen: Pfizer adapted
 • 12- tot 17-jarigen:
  • basisvaccinatie: klassieke vaccins van Pfizer en Moderna
  • eerste boosterprik: klassieke vaccins van Pfizer en Moderna, zodra het beschikbaar aantal adapted vaccins het mogelijk maakt, zal gevaccineerd worden met een aangepast vaccin
  • enkel herfstprik voor immuungecompromitteerde 12- tot 17-jarigen en jongeren die in de zorg werken: Pfizer adapted

in de woonzorgcentra:

bewoners en zorgpersoneel van woonzorgcentra krijgen een herfstprik met het Pfizer adapted vaccin

in de zorgcollectiviteiten:

zorggebruikers en zorgpersoneel in zorgcollectiviteiten krijgen en herfstprik met het Moderna adapted vaccin

in ziekenhuizen:

zorgpersoneel van ziekenhuizen dat in het ziekenhuis een herfstprik krijgt, wordt gevaccineerd met het Moderna adapted vaccin

De aangepaste vaccins van Pfizer en Moderna die momenteel gebruikt worden voor herfstvaccinatie zijn vaccins die aangepast zijn aan de BA.1 Omikron subvariant.

Op de website laatjevaccineren.be vindt u:

Vaccinatie met Novavax is niet meer mogelijk

Novavax is in het voorjaar en de zomer ingezet voor mensen met ernstige allergische reacties. De Novavax vaccins zijn over houdbaarheidsdatum. Een nieuwe levering wordt niet voorzien op dit ogenblik. Wilt u hieromtrent verder advies, neem contact op met uw arts of allergoloog.

Na de vaccinatie

Na de vaccinatie krijgt u een folder mee ‘Wat na vaccinatie?’. Die geeft onder andere meer informatie over bijwerkingen. Voor meer informatie over of opvolging van de bijwerking, contacteer uw huisarts.

De persoon of het centrum dat vaccineert, registreert uw vaccinatie in een centraal systeem. U kan daarna uw vaccinatiegegevens zelf bekijken via de website mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)), myhealthviewer.be of cozo.be ((opent in nieuw venster)). U kunt dit document afprinten, maar dit heeft niet de officiële waarde van een vaccinatiebewijs. Ook uw huisarts heeft toegang tot die vaccinatiegegevens. In het vaccinatiecentrum zijn er ook vaccinatiekaartjes beschikbaar.

EU COVID-certificaat (vaccinatiepaspoort)

Voor vaccinaties tegen COVID-19 (goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA) die geregistreerd worden in de centrale vaccinatiedatabank is 2 tot 7 dagen na de registratie een vaccinatiecertificaat beschikbaar. Dit vaccinatiecertificaat maakt deel uit van het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd. Dit certificaat wordt gebruikt om te reizen binnen de Europese Unie.

Vaccinatieteller

Het aantal gevaccineerde Vlamingen groeit élke dag. De vaccinatieteller ((opent in nieuw venster)) laat zien hoeveel dosissen van het COVID-19-vaccin er al werden verdeeld.

Veelgestelde vragen

Bekijk de lijst veelgestelde vragen ((opent in nieuw venster)) op de website laatjevaccineren.be .

Veelgestelde vragen