Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vaccinatie tegen COVID-19

Vaccinatie tegen COVID-19

Vaccinatie tegen COVID-19 blijft aangewezen voor risicogroepen. Een herhaalprik in het najaar kunt u vragen aan uw dokter, apotheker of thuisverpleegkundige. U krijgt hiervoor geen uitnodiging vanuit de overheid meer toegestuurd.

COVID-19 boosterprik via huisarts of apotheker

In het najaar van 2024 worden opnieuw boosterprikken gegeven door huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen. De overheid verzendt geen uitnodigingen meer voor deze vaccinaties.

  • verspreiding van de boosterprikken : half september tot half november.
  • Woont u in een woonzorgcentrum, dan vraagt u best na wanneer boosters gepland worden daar. In andere gevallen maakt u zelf een afspraak met uw huisarts of apotheker.
  • U mag de COVID-boosterprik samen met een griepprik ontvangen. Het kan ook aangewezen zijn om ze afzonderlijk te plannen op een ander moment, waarbij de griepprik pas later in het najaar aan bod komt Er bestaat nog geen combi-vaccin.

De booster in het najaar van 2024 is aanbevolen voor iedereen van 65 jaar of ouder of in langdurige zorg, personen met eerder vastgestelde comorbiditeiten of een verzwakte weerstand en personen werkzaam in de zorgsector. Ook als u niet valt onder deze categorieën kunt u, als u meerderjarig bent, ervoor kiezen een boosterprik te ontvangen.

Contacteer rechtstreeks uw huisarts of een apotheek in de buurt om een afspraak voor vaccinatie te maken. Op apotheek.be(opent in nieuw venster) vindt u welke apothekers vaccinatie aanbieden. Sommige apothekers bieden alleen boostervaccinatie aan en niet basisvaccinatie.

Wie kan nog een basisvaccinatie ontvangen?

Iedereen die nog geen basisvaccinatie of eerste boosterprik ontving, komt hiervoor nog in aanmerking.

Kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen die nog geen basisvaccinatie ontvingen (bvb. nieuwkomers die immigreren), kunnen nog steeds een basisvaccinatie ontvangen. U neemt hiervoor zelf contact op met uw huisarts of een apotheker. Aangezien een basisvaccinatie een herhaling vergt is afspraak met uw huisarts het meest aangewezen. Niet alle apotheken die boostervaccins aanbieden, bieden ook basisvaccinatie aan.

Er worden geen uitnodigingen meer verzonden, ook niet naar kinderen wanneer ze de leeftijd van 5 jaar bereiken.

Na de vaccinatie

Voor meer informatie over of opvolging van de bijwerking, contacteer uw huisarts.

De persoon of het centrum dat vaccineert, registreert uw vaccinatie in een centraal systeem. U kan daarna uw vaccinatiegegevens zelf bekijken via de website mijngezondheid.be(opent in nieuw venster), myhealthviewer.be of cozo.be(opent in nieuw venster). U kunt dit document afprinten, maar dit heeft niet de officiële waarde van een COVID-vaccinatiecertificaat.

Ook uw huisarts heeft toegang tot die vaccinatiegegevens. Sloop er een fout in deze registratie? Neem dan contact op met de persoon die u vaccineerde of met uw huisarts.

EU COVID-certificaat (vaccinatiepaspoort)

Voor vaccinaties tegen COVID-19 (goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA) die geregistreerd worden in de centrale vaccinatiedatabank is 2 tot 7 dagen na de registratie een vaccinatiecertificaat beschikbaar.

Dit vaccinatiecertificaat maakt deel uit van het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd. Dit certificaat wordt door de meeste landen niet meer gevraagd bij reizen. U kijkt best voor uw vertrek naar het buitenland na of het certificaat nog nodig is.