Voorwaarden

U moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs.

Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor u slaagt, krijgt u een creditbewijs. U hebt dan ook een vrijstelling voor dat opleidingsonderdeel.

Procedure

Zoek een hogeschool of universiteit die de gewenste opleiding organiseert. Dat kan in het Hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster). Sluit een creditcontract af en betaal het studiegeld vóór de uiterste inschrijvingsdatum (de hogescholen en universiteiten bepalen zelf tot wanneer u zich kunt inschrijven).

Kost

Het studiegeld voor een creditcontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Voor inschrijvingen tussen 54 en 66 studiepunten wordt een forfaitair studiegeld aangerekend. Het studiegeld(opent in nieuw venster) wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Met een creditcontract komt u niet in aanmerking voor een studietoelage.