Gedaan met laden. U bevindt zich op: Diploma of creditbewijzen hoger onderwijs behalen via een examencontract

Diploma of creditbewijzen hoger onderwijs behalen via een examencontract

Je kan met een Vlaamse universiteit of hogeschool in Vlaanderen of Brussel een examencontract afsluiten:

  • Om een diploma van een opleiding te behalen
  • Om een creditbewijs voor 1 of meer opleidingsonderdelen te behalen

Met een examencontract heb je alleen het recht om examens af te leggen. Je legt de examens af over het gewone programma, samen met de andere studenten.

Studeren met een examencontract is zelfstudie. Je krijgt weinig of geen ondersteuning of begeleiding vanuit de hogeschool of universiteit. Je hebt meestal ook niet het recht om de lessen of seminaries bij te wonen.

Zijn er stages of practica met verplichte aanwezigheid? Zijn er opleidingsonderdelen die uitgesloten zijn van een examencontract of waar zelfstudie moeilijk is? Maak afspraken met de instelling. Of sluit tegelijkertijd een creditcontract af voor die opleidingsonderdelen, stages of practica. Hou er wel rekening mee dat je voor een creditcontract altijd leerkrediet nodig hebt. Voor een examencontract kan je in sommige gevallen toestemming krijgen van de onderwijsinstelling, ook als je leerkrediet op is.

Voor meer informatie en praktische inlichtingen: wend je tot de universiteit en hogeschool.

Voorwaarden

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs(opent in nieuw venster). Of het instellingsbestuur beslist na een onderzoek dat je bekwaam bent om het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen goed te kunnen volgen.

De hogeschool of universiteit biedt de mogelijkheid om de opleiding of het opleidingsonderdeel van je keuze te volgen met een examencontract. Het bestuur van de instelling bepaalt aan welke voorwaarden je een examencontract kan afsluiten.

Het diploma behaal je als volgt:

  • Je slaagt voor een opleidingsonderdeel als je 10 op 20 behaalt. Daarvoor krijg je een creditbewijs en een vrijstelling.
  • Je slaagt voor de volledige opleiding als je alle creditbewijzen van alle opleidingsonderdelen behaald hebt. In dat geval heb je recht op het diploma.

Procedure

Zoek een hogeschool of universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs die de opleiding van je keuze organiseert én die ook de mogelijkheid biedt om ze te volgen met een examencontract. Vind ze via het Hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster).

Sluit een examencontract af vóór de uiterste inschrijvingsdatum. De hogescholen en universiteiten bepalen zelf tot wanneer je je kan inschrijven. Zorg ook dat je het studiegeld op tijd betaalt.

In het examencontract staan de voorwaarden om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten en om gebruik te maken van onderwijsondersteunende faciliteiten. Die kunnen verschillen van instelling tot instelling. Zijn er verschillende instellingen die je opleiding aanbieden? Vergelijk dan zeker de examencontracten.

Kost

Het studiegeld voor een examencontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Het studiegeld(opent in nieuw venster) wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Uitzonderingen

De hogeschool of universiteit bepaalt zelf welke opleidingsonderdelen wel of niet in aanmerking komen voor een examencontract. Ze moet dat wel altijd motiveren.