Gedaan met laden. U bevindt zich op: Diploma hoger onderwijs behalen via een diplomacontract

Diploma hoger onderwijs behalen via een diplomacontract

Wil je een diploma hoger onderwijs behalen in Vlaanderen of in een Vlaamse hogeronderwijsinstelling in Brussel, dan kan je ervoor kiezen om je in te schrijven met een diplomacontract. Dat soort contract komt het meeste voor. Je schrijft je in met het doel om een diploma van een opleiding te behalen en je volgt de lessen van die opleiding.

Je kan met een universiteit of een hogeschool een diplomacontract afsluiten:

  • Om een diploma van een opleiding te behalen
  • Om een schakel- of voorbereidingsprogramma te volgen

Je volgt de lessen en legt de examens af samen met de andere studenten.

Voor informatie en praktische inlichtingen kan je terecht bij de universiteiten en hogescholen zelf.

Voorwaarden

Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs(opent in nieuw venster).

Het diploma behaal je als volgt:

  • Je slaagt voor een opleidingsonderdeel als je 10 op 20 behaalt. Je krijgt dan een creditbewijs en een vrijstelling.
  • Heb je de creditbewijzen van alle opleidingsonderdelen behaald? Dan slaag je voor de volledige opleiding en heb je recht op het diploma.
  • Heb je niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs behaald? Als de instelling oordeelt dat je de doelstellingen van het opleidingsprogramma globaal gehaald hebt, dan kan ze je toch geslaagd verklaren voor het geheel van de opleiding en je het diploma uitreiken.

Procedure

Zoek een hogeschool of universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs die de opleiding van je keuze organiseert. Dat kan via het Hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster). Sluit een diplomacontract af en betaal het studiegeld vóór de uiterste inschrijvingsdatum. De hogeronderwijsinstellingen bepalen zelf tot wanneer je kan inschrijven.

Kost

Het studiegeld voor een diplomacontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Het studiegeld(opent in nieuw venster) wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Met een diplomacontract kan je in aanmerking komen voor een studietoelage.