Voorwaarden

U moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs.

U behaalt het diploma als volgt:

  • U slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer u 10 op 20 behaalt. Hiervoor krijgt u een creditbewijs en een vrijstelling.
  • U slaagt voor de volledige opleiding wanneer u alle creditbewijzen van alle opleidingsonderdelen hebt behaald. Op dat ogenblik hebt u recht op het diploma.

Procedure

Zoek een hogeschool of universiteit die de gewenste opleiding organiseert. Dat kan in het Hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster). Sluit een diplomacontract af en betaal het studiegeld vóór de uiterste inschrijvingsdatum (de hogescholen en universiteiten bepalen zelf tot wanneer u zich kunt inschrijven).

Kost

Het studiegeld voor een diplomacontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Voor inschrijvingen tussen 54 en 66 studiepunten wordt een forfaitair studiegeld aangerekend. Het studiegeld(opent in nieuw venster) wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Met een diplomacontract kunt u in aanmerking komen voor een studietoelage.

Wetgeving

Decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen