Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen

Inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen

De Inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen.

De visie op onroerend erfgoed evolueert en het Vlaamse patrimonium is onderhevig aan veranderingen zoals verbouwingen, sloop en adreswijzigingen. Daarom worden de inventarisgegevens jaarlijks geactualiseerd.

Meer info over de Inventaris en toegang tot de Inventarisdatabank(opent in nieuw venster) vindt u op de website van onroerend erfgoed.

Naast de inventaris van waardevol onroerend erfgoed is er ook de databank met Beschermd Erfgoed(opent in nieuw venster). Deze databank bevat de erfgoedobjecten die beschermd (geklasseerd) zijn.