Beschrijving

Een verzameling van ruimtelijke hydrografische data (kaartgegevens in vectorvorm) aangemaakt voor nautische cartografie op een schaal 1/5000. De dataset omvat minimaal volgende gegevens: * Oeverlijn *constructies die een gevaar voor de navigatie kunnen opleveren *sluizen en dammen *vaarroute *geïsoleerde gevaren in de vaarroute zowel onder- als boven water * navigatie hulpmiddelen zoals betonning en bebakening * waterwegas met km/hm aanduiding Bijkomende informatie: Wrakinformatie * Dieptezones, dieptecijfers en dieptelijnen * Verkeerscheidingsstelsels en toegangsgeulen tot de kusthavens (indien van toepassing) * Haven- en andere infrastructuur * Lichten * Merkwaardige punten * Gevaargebieden * Gebouwen.
Eigenaar
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Vlaamse Hydrografie
Uitgever
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Vlaamse Hydrografie
Versie
Ed. 6.0
Status
Compleet
Gepubliceerd
27/03/2023
Geografische begrenzing
Port of Antwerp Bruges - POAB
Toepassingsschaal
1 : 5000
Referentiesysteem
IHO-S44:LAT
Thema

Voorbeeldweergave

  • Laatst gewijzigd op 27/03/2023