Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beheergebieden beheerovereenkomst waterkwaliteit, Toestand 13/5/2015 Catalogus

Beheergebieden beheerovereenkomst waterkwaliteit, Toestand 13/5/2015

 • Dataset
 • Publiek

Beschrijving

Overzicht van de gebieden, gelegen in Vlaanderen, waarbinnen een beheerovereenkomst waterkwaliteit kan gesloten worden, zoals bepaald bij Ministerieel Besluit.De kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater is een prioriteit voor het Europese en Vlaamse milieubeleid. Het verminderen van de verontreiniging van het water met nitraten afkomstig van de landbouw is daarbij een belangrijke doelstelling. Landbouwers kunnen lokaal een bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit door een beheerovereenkomst te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Een dergelijke overeenkomst houdt in dat de landbouwer gedurende vijf jaar een hoog aandeel gewassen met een laag risicoprofiel teelt op zijn bouwland.Teelten met een laag risicoprofiel hebben een laag gemiddeld nitraatresidu. Door dergelijke teelten te verbouwen, vermindert de uitspoeling van stikstof naar het grond- en oppervlaktewater.Daarnaast voeren risicoteelten veel organische stoffen aan. Daardoor verhoogt het koolstofgehalte in de bodem en verbetert de bodemstructuur en de bodembiodiversiteit.Tenslotte worden teelten met een laag risicoprofiel gekenmerkt door een lage erosiegevoeligheid. Dat betekent dat de afspoeling vermindert van bodemdeeltjes, nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater.Om een beheerovereenkomst voor waterkwaliteit te kunnen sluiten, moet de landbouwer bij aanvang van de overeenkomst minimaal 2 ha bouwland in gebruik hebben in de afgebakende beheergebieden (alle subsidiabele teelten uitgezonderd blijvend grasland, meerjarige fruit- en sierteelten en houtachtige gewassen worden beschouwd als bouwland). Binnen de beheergebieden wordt gestreefd naar een versnelde verbetering van de waterkwaliteit. Landbouwers die een beheerovereenkomst waterkwaliteit hebben gesloten, ontvangen hiervoor een jaarlijkse vergoeding.De beheergebieden voor de beheerdoelstelling verbetering van de waterkwaliteit worden afgebakend op voorstel van de Vlaamse Landmaatschappij.
Eigenaar
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Uitgever
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Versie
Toestand 13/05/2015
Gepubliceerd
26/06/2018
Geografische begrenzing
Vlaams Gewest
Toepassingsschaal
1 : 5000
Referentiesysteem
Belge 1972 / Belgian Lambert 72
Thema

Voorbeeldweergave

Laag toevoegen aan uw Geopunt-kaart

 • Stap 1

  Open het 'Lagen'-paneel in uw bestaande Geopunt-kaart

  Klik op de 'Lagen'-knop rechts onderaan op de kaart
 • Stap 2

  Voeg deze laag toe als een externe service

  • Stap A

   Klik op de '+ Via service'-knop bovenaan het 'Lagen'-paneel

  • Stap B

   Kopieer en plak onderstaande URL

   Kopieer volgende URL naar uw klembord en plak deze in het 'WMS- of WMTS-service'-veld
   https://geo.api.vlaanderen.be/VLM/wms?layers=BehGebWaterkwal
  • Stap C

   Klik op 'Service laden'-knop om de laag te laden in uw kaart

Distributies

 • GML
 • Esri Shape

Lagen

Downloadservices

 • Laatst gewijzigd op 27/03/2023