Gedaan met laden. U bevindt zich op: bereik gebruiksgroen plein bouwblok Catalogus

bereik gebruiksgroen plein bouwblok

  • Dataset

Beschrijving

Laag met bereikzone van gebruiksgroen en pleinen op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen).(zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=gebruiksgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=gebruiksgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=5787ce1c-65da-4547-b0ab-19f0f4aa97c7 ) Met gebruiksgroen en -pleinen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - publiek toegankelijke verharde ruimten zonder oppervlaktebeperking: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden) Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate. In aanvulling op de ruimtelijke spreiding van voorzieningen op buurt, wijk- en stadsdeelniveau, willen we met dit fijnmazig bouwblokniveau, de aandacht vestigen op het belang van de directe nabijheid ( 2 min. wandelen) van groen, plein of natuur, dit in functie van klimaat en tegen hittestress. Ook wordt hier rekening gehouden met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten.
Uitgever
Stad Antwerpen
Gepubliceerd
17/02/2023
  • Laatst gewijzigd op 25/02/2024