Gedaan met laden. U bevindt zich op: Droogtestudie Gent 2021 (GIS-analyse en data kaarten) Catalogus

Droogtestudie Gent 2021 (GIS-analyse en data kaarten)

  • Dataset

Beschrijving

In het kader van de droogtestudie voor Gent (2021) werden verschillende kaarten opgemaakt.Dit verzameling geeft een overzicht van het beschikbaar materiaal voor de aanmaak van de "GIS-analyse en data kaarten".De GIS-analyse en data kaarten tonen achterliggende analyses die uitgevoerd werden, zoals de gemiddelde verhardingsgraad per perceel en de irrigatienood voor landbouwpercelen, alsook de geografische verspreiding van de data die verzameld werden, onder andere infiltratiecapaciteits- en grondwaterpeilmetingen.Legendes voor de visualisatie van de bronnen in ArcMap en in QGIS, samen met de Tiff bestanden, zijn onder "Exporteren" te vinden.

Distributies

  • Laatst gewijzigd op 20/06/2024