Gedaan met laden. U bevindt zich op: natuur landbouw water Catalogus

natuur landbouw water

  • Dataset

Beschrijving

Laag met natuur, landbouw en water. De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=belevingsgroen , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=belevingsgroen , becijferd in stad in cijfers - https://stadincijfers.antwerpen.be/Databank/Jive/?workspace_guid=0c05effa-be1e-412b-aa22-dddb6140306a )
Uitgever
Stad Antwerpen
Gepubliceerd
01/01/2024
  • Laatst gewijzigd op 25/02/2024