Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rijksregister Catalogus

Rijksregister

  • Dataset
  • Niet publiek

Beschrijving

Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert. Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd: - alle Belgen die in België verblijven; - alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland; - alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België; - alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren 'vluchteling' te zijn of die vragen om als 'vluchteling' erkend te worden.
  • Laatst gewijzigd op 01/02/2022