Gedaan met laden. U bevindt zich op: RIS-index Vlaanderen Catalogus

RIS-index Vlaanderen

  • Dataset
  • Niet publiek

Beschrijving

RIS of River Information Services is een pakket van uiteenlopende diensten die het verkeers- en vervoersproces in de binnenvaart moeten optimaliseren. RIS stroomlijnt de informatie-uitwisseling tussen de beheerders en de gebruikers van de waterwegen en beoogt een bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt transportproces. De Europese RIS-richtlijn (2005/44/EG - PB L 255,30.09.2005) is van toepassing op alle waterwegen van klasse IV of hoger en verplicht de waterwegbeheerders een aantal binnenvaartinformatiediensten te realiseren, zoals de productie van Inland Ecdis-kaarten, tracking & tracing, elektronische gegevensuitwisseling en berichten aan de schipperij.De RIS-index is een belangrijke set van referentiegegevens die door verschillende RIS-toepassingen wordt aangewend. Deze referentiegegevens hebben betrekking op objecten op en langsheen de waterweg (kunstwerken, kaaien, bolders, steigers,...) en vaarwegsecties (samenvloeiingen, hectometerpunten,...). Deze gegevens maken het mogelijk om informatie voor de waterweggebruikers zo exact mogelijk te bepalen. Het formaat waarin de gegevens moeten beschikbaar gesteld worden, is binnen de Europese expertengroepen ontwikkeld en als standaard opgelegd.
Eigenaar
DE VLAAMSE WATERWEG
Uitgever
DE VLAAMSE WATERWEG
Gepubliceerd
22/12/2010
Geografische begrenzing
Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Toepassingsschaal
1 : 25000
Referentiesysteem
Belge 1972 / Belgian Lambert 72
Thema
  • Laatst gewijzigd op 11/09/2023