Brandweer en Politie aan het werk tijdens een rampoefening.
© Benoit De Freine

De politiediensten vallen onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en Preventie). Het toezicht op de politiediensten wordt uitgevoerd door het Comité P en en de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie.

In geval van nood kunt u de hulp van de politie inroepen via het noodnummer 101. Voor andere zaken kunt u contact opnemen met de politiekantoren in uw buurt of een melding of aangifte doen via police-on-web(opent in nieuw venster).

Federale politie

De federale politie oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied, maar ook grensoverschrijdend. In dat geval werkt ze samen met buitenlandse politiediensten en partners zoals Europol(opent in nieuw venster) en Interpol(opent in nieuw venster).

In hoofdzaak heeft de federale politie volgende grote bevoegdheden:

 • bestuurlijke politieopdrachten
 • gerechtelijke politieopdrachten
 • bovenlokale politieopdrachten.

Opdrachten van de bestuurlijke politie

De belangrijkste opdracht is ordehandhaving, meer bepaald:

 • het doen naleven van wetten en reglementen en preventief optreden
 • de bescherming van personen en goederen en bijstand verlenen aan personen in nood.

Andere opdrachten zijn:

 • de grenscontrole
 • de wegpolitie
 • de spoorwegpolitie
 • de scheep- en luchtvaartpolitie
 • de hondensteun
 • en de luchtsteun.

Voor die opdrachten valt de federale politie onder de bevoegdheid van:

 • de burgemeesters
 • de provinciegouverneurs
 • en de minister van Binnenlandse Zaken.

Opdrachten van de gerechtelijke politie

De gerechtelijke politie richt zich op de misdaden en wanbedrijven die gespecialiseerde opsporingen en (proactieve) onderzoeken vereisen.

Die opdrachten worden uitgevoerd onder de bevoegdheid van:

 • de procureurs des Konings
 • het Federaal Parket
 • het College van procureurs-generaal
 • en de minister van Justitie

Bovenlokale politieopdrachten

Dat zijn opdrachten die door hun omvang, hun georganiseerd karakter of hun gevolgen de grenzen van een politiezone, een arrondissement of het land overstijgen.

Meer info

Op de website van de federale politie vindt u meer informatie over:

Lokale politie

De lokale politie staat in voor:

 • lokale verkeerscontroles en controle op de openbare orde
 • politieactiviteiten in de lokale politiezones
 • verwerken van aanvragen voor wapenvergunningen (pistolen, geweren, revolvers)
 • verstrekken van informatie over de federale wapenwet.

Op de website lokalepolitie.be vindt u algemene informatie over de organisatie van de lokale politie en de verschillende zones(opent in nieuw venster). Via de online diensten kunt u ook een misdrijf melden of een klacht neerleggen.

Veelgestelde vragen