Gedaan met laden. U bevindt zich op: De regionale overheden: gemeenschappen en gewesten

De regionale overheden: gemeenschappen en gewesten

België is een federale staat die samengesteld is uit drie gemeenschappen en drie gewesten.

De drie gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden materies zoals cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, sport en taal:

De drie gewesten zijn bevoegd voor de grondgebonden materies zoals milieu, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, infrastructuur, economie en werkgelegenheid:

In het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden de gemeenschapsbevoegdheden uitgeoefend door respectievelijk: