Gedaan met laden. U bevindt zich op: De verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst

Als u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt, dan betaalt u op de aankoopsom het verkooprecht (registratiebelasting). Het verkooprecht is verschuldigd vanaf het ogenblik dat een (mondelinge) verkoopovereenkomst gesloten is.

De onderhandse verkoopovereenkomst

Het verkooprecht is verschuldigd vanaf het ogenblik dat een (mondelinge) verkoopovereenkomst(opent in nieuw venster) gesloten is en deze geregistreerd wordt. Deze overeenkomst, waarin de verkoper zich er toe verbindt om een goed tegen een bepaalde prijs over te dragen aan de koper, noemt men de "onderhandse verkoopovereenkomst" of het "compromis".

De notariële akte

Deze onderhandse verkoopovereenkomst vormt de basis van de notariële akte. De notariële akte is een authentieke akte, wat betekent dat zij rechtszekerheid verschaft en als enige de mogelijkheid biedt om de overschrijving ervan te bekomen op het hypotheekkantoor. Het verkooprecht wordt geheven bij de registratie van deze notariële akte of het geschrift die de verkoopovereenkomst bevat.

Als u over bepaalde zaken nog geen zekerheid hebt, kies dan voor een voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) met opschortende voorwaarden. U komt dan met de verkoper overeen dat u de verkoop van die voorwaarden laat afhangen. Het verkooprecht op een verkoop onder opschortende voorwaarde(opent in nieuw venster) wordt pas opeisbaar als de opschortende voorwaarde wordt vervuld.