Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) is een systeem van leren en werken. De jongere maakt hier de combinatie tussen leren op school en werkplekleren.

Elke jongere in het dbso krijgt twee dagen per week les in het Centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Dit is het gedeelte leren. Het gedeelte werkplekleren hangt af van het resultaat van een screening. Dat kan zijn:

  • een echte arbeidservaring (via twee soorten arbeidscontracten).
  • een brugproject: voor jongeren die wel bereid zijn te werken, maar hun attitudes en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen
  • een voortraject: een specifieke opleidings- en begeleidingsmodule voor jongeren met ontoereikende attitudes en vaardigheden
  • een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT): voor kwetsbare jongeren in problematische situaties. Hier kan zowel het les- als het arbeidsgedeelte vervangen worden. Zo'n persoonlijk ontwikkelingstraject wordt georganiseerd door een Centrum voor deeltijdse vorming (CDV).

Voor +18-jarigen zijn brugprojecten en voortrajecten of een persoonlijk ontwikkelingstraject niet mogelijk. Om te kunnen starten in het stelsel van leren en werken, moeten +18-jarigen het gedeelte werkplekleren altijd invullen met een echte arbeidservaring.

De meeste opleidingen in het DBSO worden modulair georganiseerd, maar er blijven nog een aantal opleidingen lineair. In een lineair systeem wordt met jaren gewerkt. In het modulair stelsel worden leertrajecten opgedeeld in modules. Een afgelijnd geheel van modules vormt een opleiding. Een opleiding, lineair of modulair, heeft een duur van 1, (meestal) 2 of 3 schooljaren.

Een overzicht van scholen die deeltijds beroepssecundair onderwijs (opent in nieuw venster) aanbieden, vindt u op de website van het ministerie van Onderwijs en Vorming.

Toelatingsvoorwaarden

Jongeren kunnen van het voltijds secundair onderwijs naar het deeltijds beroepssecundair onderwijs overstappen vanaf 15 of 16 jaar. Dat is de leeftijd waarop de deeltijdse leerplicht start.

Een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) screent de jongere op arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties.

Deeltijds onderwijs kan maar gevolgd worden tot het einde van het schooljaar waarin de jongere 25 jaar wordt.

Inschrijven

Een jongere schrijft zich in bij een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO)

Diploma

In het DBSO reikt men deelcertificaten en certificaten uit. Onder bepaalde voorwaarden kan een jongere ook het diploma secundair onderwijs en andere studiebewijzen die gelijkwaardig zijn aan die in het voltijds secundair onderwijs krijgen. Een overzicht van de diploma's en getuigschriften in het DBSO vindt u op de Onderwijswebsite.

  • Laatst gewijzigd op 29 oktober 2019