Gedaan met laden. U bevindt zich op: 14de Pendelfondsoproep voor duurzamer woon-werkverkeer gelanceerd: oproep wil meer bedrijven(terreinen) laten aantakken op fietssnelwegen Mobiliteit en Openbare Werken

14de Pendelfondsoproep voor duurzamer woon-werkverkeer gelanceerd: oproep wil meer bedrijven(terreinen) laten aantakken op fietssnelwegen

18 september 2023 - Met het Pendelfonds ondersteunt Vlaanderen initiatieven die het woon-werkverkeer duurzamer maken. Vanaf 18 september kunnen bedrijven, organisaties en overheden zich aanmelden om daarna effectief een dossier in te dienen. De 14de oproep is gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren, én op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren.

Projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen, komen in aanmerking voor ondersteuning uit het Pendelfonds. Voorbeelden zijn het realiseren van nieuwe infrastructuur die duurzame fietsverplaatsingen faciliteert, de aankoop of leasing van (plooi)fietsen, het gebruik van fietsdeelsystemen …

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Via het Pendelfonds stimuleren we projecten die het aantal autoverplaatsingen voor woon-werkverkeer verminderen. Nieuw dit jaar is de focus op projecten die het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen stimuleren. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een project indienen om op hun eigen terrein een aansluiting te maken met een nabijgelegen fietssnelweg. Ik roep potentiële indieners op om de komende maanden hun dossiers voor te bereiden en zo samen stappen te zetten richting een duurzaam woon-werkverkeer”, aldus minister Peeters.

Focus op the last mile en op het stimuleren van het gebruik van fietssnelwegen

De 14de oproep van het Pendelfonds focust enerzijds op the last mile. Voor heel wat gebruikers van het openbaar vervoer is het laatste station niet de eindbestemming. Daarna volgt vaak nog een extra verplaatsing. Door bedrijven aan te zetten voor die last mile een duurzaam alternatief op te zetten voor hun werknemers, wil de Vlaamse overheid de Vlaming stimuleren om de auto aan de kant te laten én met duurzame oplossingen naar het werk te gaan.

Niet elke werkplek ligt op wandelafstand van een station, bus- of tramhalte. Werknemers moeten na een verplaatsing met het openbaar vervoer vaak nog enkele kilometers overbruggen. Bedrijven kunnen hun werknemers een duwtje in de rug geven om die ‘last mile’ op een duurzame manier af te leggen”, aldus Lydia Peeters. “Het combineren van vervoersmiddelen, zoals de combinatie van de fiets en het openbaar vervoer, is duurzaam én staat ook centraal in de Vlaamse mobiliteitsvisie Basisbereikbaarheid, Hoppin gedoopt in de communicatie naar het brede publiek.”

Nieuw dit jaar is de bijkomende focus op het gebruik van nabijgelegen fietssnelwegen. 22% van de verplaatsingen naar het werk gebeuren al met de fiets, en door de stijgende populariteit van de elektrische fiets is de gemiddelde afstand die we met de fiets afleggen om naar het werk te gaan ook gestegen naar 8 km. Voor dergelijke afstanden wordt vaak gebruik gemaakt van fietssnelwegen. Die snelle en vlotte fietsverbindingen, die de afgelopen jaren in een snel tempo werden aangelegd, scheppen mogelijkheden voor bedrijven om hun werknemers actiever en gezonder naar het werk te krijgen.

“Heel wat fietssnelwegen liggen in de buurt van bedrijven(terreinen) en bieden unieke kansen om de fiets voor het woon-werkverkeer in te schakelen. Om het gebruik van deze fietssnelwegen verder te stimuleren, kunnen bedrijven die nabij een fietssnelweg liggen, binnen het Pendelfonds een project indienen om op hun eigen terrein een vlotte aansluiting te maken met de fietssnelweg”, zegt minister Peeters.

Extra aandacht voor samenwerking tussen bedrijven én voor totaalbenadering

De 14de oproep van het Pendelfonds wil ook specifiek de samenwerking tussen organisaties stimuleren. Bedrijven worden aangezet om samen een project in te dienen waarin bedrijfsoverschrijdend wordt samengewerkt. Bij voorkeur gaat het om samenwerkingen tussen minimaal drie bedrijven, gelegen op hetzelfde bedrijventerrein.

Tot slot moedigt deze oproep ook projecten met een totaalbenadering aan. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor een pakket aan maatregelen die elkaar versterken en een logisch, samenhangend geheel vormen.

Vorige editie Pendelfonds groot succes

Het Pendelfonds geeft bedrijven de kans om grotere ingrepen financieel haalbaarder te maken. De werknemers van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt reageren alvast positief op de veranderingen die hun werkgever realiseerde met behulp van middelen uit een vorige Pendelfondsoproep:

“Het Pendelfonds heeft echt wel een duwtje in de rug gegeven voor werknemers binnen het Jessa Ziekenhuis. De grootste investering voor ons, was ongetwijfeld het klaarmaken van de fietsenstallingen voor elektrische fietsen. Doordat er binnen het Pendelfonds budget was voorzien hiervoor, zijn nu al onze fietsenstallingen uitgerust met stopcontacten. Op deze manier kunnen we ook werknemers die van iets verder met de fiets komen met een e-bike of speedpedelec faciliteren. In de loop van volgend jaar zullen ook de douches in de kleedkamers worden aangepakt, zodat werknemers die zich in het zweet gefietst hebben zich kunnen opfrissen voor ze aan hun werkdag beginnen. Door onze unieke situatie (Jessa is verdeeld over vier campussen) is er ook een zeer grote vraag naar intercampus mobiliteit. Daarom besloten wij om deelfietsen aan te schaffen. De maandelijkse kost die hieraan verbonden is, wordt mee gedragen door subsidies uit het Pendelfonds”, aldus Stef Vanderheyden, Coördinator mobiliteit, Jessa Ziekenhuis.

Dossiernummer aanvragen vanaf 18 september

Tussen 18 september en 18 oktober kunnen bedrijven, organisaties en overheden een dossiernummer aanvragen via www.pendelfonds.be(opent in nieuw venster). Vervolgens hebben ze tot 18 januari 2024 de tijd om het subsidiedossier in te dienen. Hoe meer een ingediend project aansluit bij de strategische focus van de oproep, hoe hoger de score van het project en hoe meer kans op ondersteuning.

Het bedrag per subsidiedossier is afhankelijk van de aard en de duur van het project en bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit maximumbedrag verhoogt naargelang het subsidiedossier door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor 2 bedrijven, 300.000 euro voor 3 bedrijven, 350.000 euro voor 4 en 400.000 voor 5 of meer bedrijven. De projectduur is minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

Als het totale bedrag van de aangevraagde subsidies hoger is dan het totale subsidiebedrag dat voor de oproep is voorzien, wordt er een rangorde opgesteld. De projecten die het meest voldoen aan de focus van de oproep, krijgen een hogere score.

Over het Pendelfonds

Het Pendelfonds werd in 2006 door de Vlaamse Regering in het leven geroepen om het duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. Projecten die het aantal autoverplaatsingen voor het woon-werkverkeer verminderen, komen in aanmerking voor subsidiëring door het fonds. Voorbeelden daarvan zijn: nieuwe infrastructuur die functionele fietsverplaatsingen faciliteren, de aankoop of leasing van elektrische en niet-elektrische plooifietsen, het gebruik van fietsdeelsystemen, …

Meer informatie

Meer informatie over het Pendelfonds, de voorwaarden en het indienen van projecten vind je op www.pendelfonds.be(opent in nieuw venster).