Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleid fietssnelwegen Fietsbeleid

Beleid fietssnelwegen

Fietssnelwegen zijn intensief te gebruiken doorgaande fietsroutes tussen steden en belangrijke attractiepolen en zijn uitgerust met kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Daardoor kunnen op een snelle en veilige manier fietsverplaatsingen over langere afstand worden afgelegd waardoor de fiets een volwaardig alternatief vormt voor de auto op korte en middellange afstanden. Fietssnelwegen vind je vaak langs spoor-, water- of snelwegen.

Overzicht van fietssnelwegen in Vlaanderen

  • Binnen het Geoloket Fiets van het Departement MOW wordt de exacte ligging van alle fietssnelwegen in Vlaanderen bijgehouden. De tool is de basis voor het fietssnelwegenbeleid in Vlaanderen. De exacte ligging van de fietssnelwegen, en bij uitbreiding het volledige bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk is eveneens publiek beschikbaar op geopunt.be(opent in nieuw venster).
  • Voor de gebruikers van de fietssnelwegen werd fietssnelwegen.be(opent in nieuw venster) ontwikkeld. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse provincies, het Brusselse Gewest en het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Vlaamse stuurgroep fietssnelwegen

Sinds het voorjaar van 2023 werkt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken samen met een aantal partners rond de Vlaamse fietssnelwegen in een interbestuurlijke stuurgroep. Deze stuurgroep heeft als doel een gezamenlijke visie rond fietssnelwegen op te maken. In deze visie zal worden gedefinieerd wat een fietssnelweg is en wat ieders taak en rol binnen het fietssnelwegennetwerk is. De rolverdeling bij fietssnelwegen is complex. Er zijn tal van overheden en partners betrokken.

Nieuw visiedocument

In het nieuwe visiedocument zal verwezen worden naar een aantal bestaande richtlijnen en werkdocumenten. Zo is er een nieuw gedeeld visiedocument voor alle betrokken partijen. Dit document kan vervolgens een hulp zijn bij concrete plannings- en ontwerpprocessen om bepaalde keuzes te maken. De visietekst moet klaar zijn voor de zomer van 2024.

Onderzoek

Studie potentieel fietssnelwegen

Het Vlaamse fietssnelwegennetwerk heeft een groot potentieel. Het netwerk vergemakkelijkt fietsverplaatsingen en draagt bij aan de modal shift. Fietssnelwegen worden vaak gebruikt voor woon-werkverkeer en de Vlaamse overheid wil de komende jaren het fietsgebruik verder laten stijgen. Het netwerk van fietssnelwegen is een wensnetwerk. Dat betekent dat bepaalde fietssnelwegen reeds gerealiseerd zijn, terwijl andere fietssnelwegen nog gerealiseerd moeten worden.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft een studie uitgevoerd waarin onderzocht wordt wat het potentieel is van deze fietssnelwegen. De studie onderzoekt hoeveel van de voertuigkilometers in Vlaanderen potentieel op een fietssnelweg kunnen plaatsvinden. Deze studie gebeurde in samenwerking met Fietsberaad Vlaanderen, de provincies, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, met ondersteuning van onderzoeksbureau Significance.

Visienota Fietssnelwegen en fietsen in stationsomgevingen

Welk soort voorrang kennen we toe aan fietsers op fietssnelwegen in stationsomgevingen? Moeten trappers er absolute voorrang krijgen op andere verkeersdeelnemers, zelfs op voetgangers? Of juist niet? Hoe herkenbaar moeten fietssnelwegen zijn in stationsomgevingen? Op deze en andere vragen gaat de visienota Fietssnelwegen en fietsen in stationsomgevingen dieper in. De nota bevat ook een aantal principes en aandachtspunten voor het ontwerp van fietsinfrastructuur in stationsomgevingen.

Deze nota werd opgesteld door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en dient als leidraad voor alle betrokken partners: het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincies, vervoermaatschappij De Lijn, Fietsberaad Vlaanderen, Infrabel / TUC Rail en de NMBS.

Deze visienota kreeg in oktober 2023 een update.