Gedaan met laden. U bevindt zich op: Goederenvervoerbeleid Beleidsthema's

Goederenvervoerbeleid

Als Vlaanderen morgen en overmorgen als logistieke hotspot de trend wil zetten, moeten we vandaag aan de slag. Want dat is nodig. Heel wat (mobiliteits)visies onderbelichten goederenvervoer. Daar willen we verandering in brengen. We mikken daarbij heel hoog: we willen een bereikbare regio en een veilig transportsysteem mét een minimale ecologische voetafdruk.

De geïntegreerde visie goederenvervoer is samengesteld uit 3 pijlers:

  • vlotte bereikbaarheid
  • veilig transportsysteem
  • duurzaam goederenvervoer

De visie geeft weer waar het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zich in de toekomst op concentreert op vlak van goederenvervoer.