Gedaan met laden. U bevindt zich op: Havenbeleid Beleidsthema's

Havenbeleid

De Vlaamse overheid zet al jaren sterk in op de bereikbaarheid en de uitbouw van infrastructuur van de Vlaamse zeehavens. Het Havendecreet speelt daarin een belangrijke rol. 

Nieuwe havenstrategie

Eind december 2021 heeft de Vlaamse Regering definitief een nieuwe havenstrategie goedgekeurd.(PDF bestand opent in nieuw venster) Die legt de strategische doelstellingen en speerpunten voor het Vlaamse zeehavenbeleid vast voor de komende 10 jaar.

Door meer in te zetten op samenwerking met de zeehavens voor de aanpak van nieuwe en complexe uitdagingen zoals klimaat, digitalisering en innovatie kunnen Antwerpen, Zeebrugge, North Sea Port en Oostende verder groeien en hun internationale slagkracht en concurrentiepositie verhogen.

Hierbij wordt maximaal ingespeeld op de specifieke noden en troeven van elke zeehaven (maatwerk).

Concurrentiepositie, modal shift en groene transitie

De nieuwe havenstrategie stelt 3 doelstellingen voorop:

  • de concurrentiepositie van de havens versterken
  • duurzame groei en ontwikkeling realiseren
  • de toegevoegde waarde verhogen.

Om die doelstellingen te halen, wordt ingezet op 3 speerpunten.

  1. De competitiviteit en het marktaandeel van de havens als maritiem-logistieke industriële clusters worden behouden én versterkt. Er wordt continu ingezet op de klassieke kerntaak: het vrijwaren van een veilige en vlotte nautische en maritieme toegang tot de havens.
  2. De modal shift wordt verder ontplooid. Dat betekent dat er meer gebruikgemaakt wordt van het spoor en de binnenvaart voor logistieke stromen van en naar de havens.
  3. De groene transitie wordt gerealiseerd via nieuwe, klimaatvriendelijke processen en technologieën en via de afbouw van klassieke fossiele brandstoffen.

Krachten bundelen

De nieuwe havenstrategie stelt de huidige decretale kaders niet in vraag. Die blijven essentieel in het Vlaamse havenbeleid en de operationele en infrastructurele samenwerking tussen havens en de overheid. De nieuwe havenstrategie is er vooral om de individuele strategieën van de havens aan te vullen en te versterken.

Energie, klimaat, digitalisering, tewerkstelling, innovatie en mobiliteit vormen complexe uitdagingen die door hun aard en omvang niet door één of meerdere havens of de overheid afzonderlijk kunnen worden aangepakt. Daarom bundelt de Vlaamse overheid de krachten met de zeehavens om structureler en nauwer samen te werken.

De nieuwe havenstrategie wordt concreet vorm gegeven door middel van een individuele overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid en de zeehavens waarin op maat van elke zeehaven concrete afspraken zijn opgenomen met betrekking tot de samenwerking in een aantal strategische projecten en initiatieven.