Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse havens

Vlaamse havens

Vlaanderen heeft 4 zeehavens. Zij spelen een belangrijke logistieke rol. De zeehavens zijn cruciaal voor Vlaanderen als bron van inkomsten en werkgelegenheid. In de 4 Vlaamse zeehavens werden in 2021 iets minder dan 322 miljoen ton goederen geladen en gelost.

Goederentrafiek

Alle actuele cijfers over de goederen die jaarlijks geladen en gelost worden in onze Vlaamse havens vind je bij Statistiek Vlaanderen.

Haven van Antwerpen

Schepen op de schelde in Antwerpen.
© Joris Casaer

De haven van Antwerpen(opent in nieuw venster) ligt landinwaarts en is de locatie van de grootste cluster van chemische industrie van Europa. De haven is niet alleen belangrijk voor de industrie. Ook voor de overslag van goederen speelt ze een grote rol. Bijna alle belangrijke goederenstromen passeren in de Antwerpse haven: fruit, woud- en landbouwproducten, auto's, staal, gassen, aardolieproducten, chemicaliën, eetbare oliën en vetten, .... Antwerpen is ook de belangrijkste koffiehaven ter wereld.

De haven van Antwerpen is toegankelijk voor de grootste containerschepen en heeft een enorme overdekte opslagcapaciteit.

Haven van Zeebrugge

De haven van Zeebrugge(opent in nieuw venster) is een relatief jonge haven met moderne infrastructuur. Deze haven is de wereldleider in de behandeling van nieuwe wagens en biedt werkgelegenheid aan 20.000 mensen. Er worden ook containers verscheept. De haven is ook belangrijk voor zijn LNG-terminal in de voorhaven en de roll-on-roll-off-trafiek van en naar Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en het Iberisch Schiereiland.

In 2016 is er een 'procedure complexe projecten' gestart om te onderzoeken wat de beste locatie is voor een nieuwe grote zeesluis(opent in nieuw venster) die toegang moet verschaffen tot de achterhaven.

Haven van Gent (North Sea Port Flanders)

De haven van Gent is gefuseerd met Zeeland Seaports. De fusiehaven heet North Sea Port(opent in nieuw venster). Het Gentse deel van de haven wordt North Sea Port Flanders genoemd.

North Sea Port Flanders verschaft werk aan bijna 64.000 mensen. North Sea Port Flanders is vooral een industriële haven, met veel staalnijverheid en auto-industrie. De overslag bestaat voor een groot deel uit ijzererts, steenkool, graan, bouwmaterialen, dierlijke en plantaardige oliën.

De bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen(opent in nieuw venster) is gestart. Die nieuwe sluis zal de toegang verbeteren en de haven bereikbaar maken voor grotere schepen. In het najaar van 2024 zullen de werken voltooid zijn.

Haven van Oostende

De haven van Oostende(opent in nieuw venster) focust zich op offshore-activiteiten en hernieuwbare-energie-industrie. Het gaat hierbij vooral over de bouw en het onderhoud van windmolenparken in zee.

Ondersteuning door de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid ondersteunt de havens onder meer:

  • door investeringen in maritieme toegang en sluizen
  • door financiële ondersteuning aan havenautoriteiten voor havenkapiteinsdiensten die rechtstreeks te maken hebben met de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu.