Elke burger die volledig elektrisch rijdt, thuis zelf geen laadpunt kan installeren en er ook geen in de directe omgeving heeft staan, kan sinds september een publieke laadpaal aanvragen via een e-loket. Die aanvragen worden nu door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gescreend op volledigheid en ontvankelijkheid. Maximaal 6 maanden na de goedkeuring zal de laadpaal geplaatst worden door Engie (voor regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg) of TotalEnergies (voor regio West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) op maximaal 250 meter van de woning van de aanvrager.

Brede publiekcampagne

De voorbije maanden hebben al 548 burgers of ondernemingen zo’n aanvraag ingediend. Maar om nog meer burgers hierover te informeren, start het departement eind november een brede publiekscampagne. Ook aan lokale besturen wordt gevraagd om de campagne mee te ondersteunen en ze te verspreiden via hun kanalen.

Drie uitrolstrategieën

Via de aanvragen van burgers of ondernemingen zullen er de komende maanden en jaren dus heel wat laadpunten bijkomen. Maar daarnaast worden nog twee andere strategieën gevolgd:

  • Paal volgt Paal: er zullen automatisch laadpunten worden bijgeplaatst wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt.
  • Op vraag van lokale besturen kunnen aanvullend en proactief publieke laadpalen geplaatst worden op strategische locaties. Dat zijn locaties met een hoge potentiële laadbehoefte (bv. attractiepolen met substantiële bezoekersaantallen) en met een logische plek binnen het laadnetwerk.

Campagnemateriaal

Download het campagnemateriaal om de campagne ook binnen uw stad of gemeente mee uit te dragen.