Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publieke laadpaal aanvragen

Publieke laadpaal aanvragen

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kunt u via een online formulier een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein. Als u zelf geen plaats hebt voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation te veraf is, kunt u zo toch een paal op maximaal 250 meter van uw deur verkrijgen.

Uitrol van publieke laadpalen

Een auto staat aan een oplaadpunt
© Benoit De Freine

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessieopdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die in 2023 en 2024 de uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten. De steden Antwerpen, Genk en Gent hebben er voor gekozen om zelf in te staan voor de publieke laadpalen op hun grondgebied.

De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. U kunt als burger een publieke laadpaal aanvragen als u zelf geen plaats heeft voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation te veraf is. Daarnaast zullen ook laadpunten op strategische locaties worden gerealiseerd.

Meer weten over publieke laadinfrastructuur.

Voorwaarden

Voor burgers gelden de volgende voorwaarden:

 • U maakt gebruik van een batterij elektrisch voertuig (in eigendom, via een contract van huurfinanciering, huurkoop of gelijkaardig of als bedrijfswagen). Enkel volledig elektrische wagens komen in aanmerking. In het loket zelf moet u dan ook bewijs hiervan aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract. Verbrandingswagens, PHEV en andere hybride wagens komen niet in aanmerking om een publieke laadpaal op het openbaar domein aan te vragen.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • U beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden en/of bent niet in staat om zelf een laadpunt te installeren (bijvoorbeeld na negatief advies van brandweer in een ondergrondse parking).
 • Uw aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250m wandelafstand van de woonst beschikbaar.

Voor ondernemingen gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager maakt gebruik van een volledig elektrisch voertuig. Hiervoor moet u bewijs aanleveren in de vorm van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract. Verbrandingswagens, PHEV en andere hybride wagens komen niet in aanmerking om een publieke laadpaal op het openbaar domein aan te vragen.
 • Enkel personenwagens (M1) en lichte vracht (N1) komen in aanmerking.
 • De onderneming zelf beschikt niet over parkeerplaatsen op privaat domein en kan dus zelf geen laadpunten installeren.
 • De aanvraag is verenigbaar met de plaatselijk geldende parkeerregels.
 • Er is geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de werkplaats beschikbaar.

Ook taxi- en deelwagenbedrijven kunnen via het e-loket publieke laadpunten aanvragen. Een belangrijk verschil is dat het hier gaat over de realisatie van een laadpunt op het openbare domein voor exclusief gebruik door taxi’s of deelwagens (standplaatsen of parkeerplaatsen voorbehouden voor taxi’s of deelwagens). Ook aan deze aanvraag zijn voorwaarden verbonden:

 • Het taxi- of deelwagenbedrijf maakt gebruik van een bijkomend batterij elektrisch voertuig en moet hier bewijs voor aanleveren. Dit kan door middel van een inschrijvingsformulier, een bestelbon of een leasecontract. Verbrandingswagens, PHEV en andere hybride wagens komen niet in aanmerking om een publieke laadpaal op het openbaar domein aan te vragen.
 • Het taxi- of deelwagenbedrijf moet over een machtiging of vergunning van de wegbeheerder beschikken om de standplaatsen voor taxi’s of de bestaande parkeerplaatsen, voorbehouden voor autodelen, op de beoogde locatie te gebruiken.
 • Er is geen toegankelijk laadpunt voor beschikbaar op de beoogde locatie.

Procedure

Als burger, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kunt u bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket(opent in nieuw venster).

 • Stap 1

  Aanvraag

  Vul het online formulier in om een publieke laadpaal in uw buurt aan te vragen. De dossierbehandelaar bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat na of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en vraagt eventuele aanvullingen op.

 • Stap 2

  Beoordeling

  Nadat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken alle gegevens correct heeft ontvangen, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing binnen een termijn van 40 kalenderdagen. Bij een gunstige beslissing wordt de laadpaalexploitant gevraagd om het plaatsingsproces op te starten.

  Bij het behandelen van een aanvraag zal niet enkel gekeken worden naar de aanwezigheid van een publiek toegankelijk laadpunt (zowel op openbaar als privaat domein) in de buurt van de aanvrager, maar er zal ook een toetsing gebeuren van de beschikbaarheid van de bestaande laadpunten.

  Hierbij zijn er twee elementen van belang:

  • bezettingsgraad (is er m.a.w. nog voldoende capaciteit beschikbaar om het bijkomende batterij elektrische voertuig op te laden),
  • de kosten verbonden aan het laden en parkeren (deze mogen niet onevenredig zijn t.o.v. de kosten voor parkeren elders op het openbaar domein).
 • Stap 3

  Plaatsing

  De publieke laadpaal wordt in de buurt geplaatst en kan gebruikt worden om wagens op te laden.