Twee elektrische wagens worden opgeladen in een garage
© Joost De Bock

Op milieuvriendelijkevoertuigen.be ((opent in nieuw venster)) vindt u een

Euronormen

Voor voertuigen in de Europese Unie gelden de 'euronormen', die bepalen hoeveel een voertuig maximaal mag uitstoten. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe milieuvriendelijker het voertuig is. Die normen worden steeds strenger. De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van een voertuig.

Ecoscore voor voertuigen

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig, met een maximum van 100. De ecoscore maakt het mogelijk voertuigen op dat vlak met elkaar te vergelijken. Op ecoscore.be kunt u ook per voertuig details vinden over de uitstoot (CO2, NOx, Euronorm, ...) en het brandstofverbruik.

Belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting

Bepaalde milieuvriendelijke voertuigen worden moeten geen (vrijstelling) of minder belasting op inverkeerstelling of jaarlijkse verkeersbelasting betalen. Bijvoorbeeld:

Steun voor particulieren

Bij aankoop van een nieuwe voertuig

Voor slopen of inleveren van een oud voertuig

Steun voor bedrijven

Bedrijven komen in aanmerking voor de

Opladen en aardgastankstations

Veelgestelde vragen