Tot 1 september 2021 liep er een projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein. Bekijk hieronder de subsidieprojecten die we al selecteerden.

Semi-publieke laadinfrastructuur

Slim laden

Taxi’s & Bussen

Communicatie

Licht Elektrische Voertuigen (LEV)

Bedrijven

Deelsystemen

Logistiek