Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie Plus (EP-Plus) is dat de investering moet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst(opent in nieuw venster) (pdf) (laatste versie januari 2023).
Kmo’s en grote ondernemingen die daarentegen grote milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren die vanwege hun unieke karakter niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de strategische ecologiesteun.

Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) vindt u alle voorwaarden waaraan uw onderneming en uw investering moeten voldoen(opent in nieuw venster) om in aanmerking te komen voor de ecologiepremie+.

Procedure

Op de website van VLAIO leest u hoe u de ecologiepremie+ aanvraagt(opent in nieuw venster).

De formele bevestiging van de toekenning van de subsidie gebeurt gemiddeld 2 maanden nadat je de aanvraag gedaan hebt. De beslissing wordt per brief meegedeeld.

Financieel voordeel

De ecologiepremie+ wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag wordt bepaald door:

  • de aard van de investering
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal met corresponderend subsidiepercentage
  • de grootte van de onderneming.

Lees meer op de VLAIO-website(opent in nieuw venster).

Lees deze pagina in: