Gedaan met laden. U bevindt zich op: Milieu-impact van voertuigen

Milieu-impact van voertuigen

De globale milieu-impact van elektrische wagens is kleiner dan die van andere wagens, ook als de productie van de wagen en van de brandstof/elektriciteit worden meegeteld. Een elektrische wagen stoot veel minder CO2 en luchtverontreinigende stoffen uit dan een gewone wagen op benzine of diesel.

Minder uitstoot

De milieu-impact van voertuigen heeft vele facetten: luchtverontreiniging (fijn stof, ozonvorming, …), klimaatverandering (CO2-uitstoot) en geluidshinder.

Als we uitsluitend naar de uitlaat kijken, dan is het duidelijk dat de ‘zero-emissievoertuigen’ de meest milieuvriendelijke zijn. Bovendien zijn deze voertuigen ook veel stiller.

Globale milieu-impact

Over de globale milieu-impact van wagens bestaan diverse uitgebreide studies. Daarin zijn niet alleen de uitlaatemissies en de productie/distributie van de brandstof meegenomen, maar ook de productie van de wagens. In de figuren (bron: VUB, onderzoeksgroep MOBI) worden vergelijkingen gemaakt voor klimaatverandering, voor ozonvorming en voor de vorming van fijn stof.

Hieruit blijkt o.m. dat rijden op CNG milieuvriendelijker is dan rijden op traditionele brandstoffen, maar ook dat elektrische wagens nog beter scoren. Zeker voor CO2 zijn de verschillen zeer groot:

  • een elektrische wagen zit aan 47 g CO2/km;
  • een CNG-wagen aan 195 g;
  • de nieuwste diesel (EURO 5) aan 198 g;
  • de nieuwste benzine (EURO 5) aan 272 g.

Vooral bij de nieuwe technologieën is de oorsprong van de brandstof of de elektriciteit van groot belang in de beoordeling. Zo zakt de CO2-uitstoot van een CNG wagen al naar 108 g als hij op biogas rijdt. De cijfers voor de elektrische wagen zijn ook sterk afhankelijk van de wijze waarop de elektriciteit gemaakt is; in dit geval is gerekend met de Belgische elektriciteitsmix. Voor de milieu-impact van een elektrische wagen is dit bijzonder belangrijk. De wagen gevoed door elektriciteit op basis van windenergie is duidelijk de ‘schoonste’ wagen; vandaar dat in strategieën rond elektrisch rijden vaak de link wordt gelegd met hernieuwbare energie.

Klimaatverandering

Ozonvorming

Fijn stof

Elektriciteitsmix

Ecoscore

Om het allemaal wat overzichtelijk en vergelijkbaar te houden, hanteert de Vlaamse overheid voor wagens het begrip ecoscore, dat een gewogen maat is voor de milieu-impact. De berekening houdt rekening met de uitstoot van de wagen, maar ook met de milieu-impact van de productie en distributie van de brandstof/energie.

De meest milieuvriendelijke wagen heeft de hoogste ecoscore. Voor een traditionele middelgrote wagen schommelt die gemiddeld tussen 60 (eerder diesel) en 70 (eerder benzine). De ecoscore van hybride wagens bevindt zich rond 75; die van CNG- en plug-in elektrische wagens rond 80 en die van zuiver elektrische wagens rond 85. Bij de traditionele wagens zijn er erg veel modellen en de spreiding is dan ook zeer groot. Zo zijn er ook benzine of hybride wagens die milieuvriendelijk zijn en bv. een ecoscore hebben van 75 of meer. Bij de nieuwe technologieën zitten de milieuprestaties dichter bij elkaar en is 75 al eerder een minimum (cf. www.ecoscore.be(opent in nieuw venster)).

Elektrische wagen

88

CNG-wagen

83

Plug-in hybride wagen

82

Hybride wagen

80

Benzinewagen

78

Dieselwagen

69

Tabel: Maximale ecoscores

Cijfers ecoscore personenwagenpark in Vlaanderen

Euronormen

Voor voertuigen in de Europese Unie gelden de ‘euronormen’, die bepalen hoeveel een voertuig maximaal mag uitstoten. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe milieuvriendelijker het voertuig is. Die normen worden steeds strenger. De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van een voertuig.

De categorie en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet een lage-emissiezone (LEZ) in mag rijden.

Veelgestelde vragen