Wat en waarom?

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Als u een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijgt u een boete.

Bij het Departement Omgeving vindt u meer info over het wat en waarom van de lage-emissiezones in Vlaanderen ((opent in nieuw venster)).

Waar en wanneer?

Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden ((opent in nieuw venster)), en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing.

Elke stad of gemeente beslist zelf waar er een LEZ komt en vanaf wanneer.

 • Sinds februari 2017: Antwerpen
 • Sinds januari 2020: Gent.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er sinds 1 januari 2018 een LEZ.

Algemene toegangsregels in Vlaanderen

De categorie en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet een LEZ in mag rijden. De voertuigcategorie en de euronorm staan vermeld op het inschrijvingsbewijs en de Car-Pass van uw voertuig.

Een stad of gemeente kan zelf beslissen of een niet toegelaten voertuig onder voorwaarden (bv. na registratie of tegen betaling) toch toegang krijgt tot hun LEZ. Raadpleeg daarvoor de lokale toegangsregels.

Categorie

De toegangsregels gelden enkel voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Het gaat hierbij om:

 • personenwagens (categorie M1)
 • bussen en autocars (categorie M2 of M3)
 • kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3)
 • bestelwagens (categorie N1)
 • vrachtwagens (categorie N2 of N3)
 • landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T).

Euronorm

De euronorm is een Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger de euronorm van uw voertuig, hoe milieuvriendelijker uw wagen is. Op de website van het Departement Omgeving vindt u een overzicht van de toegangsvoorwaarden per euronorm ((opent in nieuw venster)).

De toelatingsvoorwaarden zullen in 2025, en later in 2027/2028 strenger worden.

Als er geen informatie beschikbaar is over de euronorm bepaalt de datum van de eerste inschrijving of u wel of niet in een LEZ mag rijden. U vindt deze datum op het inschrijvingsbewijs en de Car-Pass van uw voertuig. Bekijk per voertuigcategorie de verschillende data van eerste inschrijving en de bijhorende euronorm ((opent in nieuw venster)).

Uitzonderingen op de toegangsregels

Deze voertuigen zijn altijd toegelaten tot een LEZ:

 • Alle andere voertuigcategorieën dan M, N en T (bv. bromfietsen of moto's) zijn onvoorwaardelijk toegelaten in een LEZ.
 • Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn altijd toegelaten, ongeacht hun euronorm.
 • Prioritaire voertuigen (vb. ambulances, politie, brandweer, ...)
 • Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 • Voertuigen van de Krijgsmacht

Toegelaten na registratie:

 • Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap. Hiervoor moet minstens aan 1 van deze voorwaarden voldaan zijn:
  • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
  • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
  • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer
  • het voertuig is uitgerust met een rolstoellift.

Lokale toegangsregels

Antwerpen en Gent zijn momenteel de enige Vlaamse steden met een LEZ. De toegangsregels voor de LEZ in Antwerpen en Gent zijn op bepaalde vlakken verschillend, neem daarom de tijd om de toegangsregels voor beide LEZ door te nemen. Lees meer over de

Op beide website vindt u o.a. de lokale toegangsvoorwaarden, en een checktool waarmee u kunt controleren of u de lokale LEZ in mag of niet, of onder welke voorwaarden.

Toegangsregels in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Sinds 1 januari 2018 is bijna het hele Brusselse gewest een LEZ. De toegangsregels van de LEZ in Brussel lopen niet volledig gelijk met de Vlaamse regels omdat de LEZ-regelgeving een gewestelijke bevoegdheid is.

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u meer informatie over de toegangsvoorwaarden van de Brusselse LEZ ((opent in nieuw venster)).

Veelgestelde vragen