Wat is een LEZ?

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Als u een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijgt u een boete.

Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden, en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing.

Bij de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer info over de lage-emissiezones in Vlaanderen(opent in nieuw venster) (wat, waarom, effecten, regelgevend kader).

Lokale toegangsregels in Antwerpen, Gent en Brussel

Antwerpen en Gent zijn momenteel de enige Vlaamse steden met een lage-emissiezone (LEZ).

Antwerpen

Gent

Brussel

Bijna het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een LEZ. De toegangsregels van de LEZ in Brussel zijn niet volledige dezelfde als de regels in het Vlaamse gewest. Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u alle informatie over de Brusselse lage-emissiezone(opent in nieuw venster).

Algemene toegangsregels in Vlaanderen

De categorie en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet een LEZ in mag rijden. De voertuigcategorie en de euronorm staan vermeld op het inschrijvingsbewijs en de Car-Pass van uw voertuig.

Een stad of gemeente kan zelf beslissen of een niet toegelaten voertuig onder voorwaarden (bijv. na registratie of tegen betaling) toch toegang krijgt tot hun LEZ. Raadpleeg daarvoor de lokale toegangsregels.

Voertuigcategorie

De toegangsregels gelden enkel voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Het gaat hierbij om:

 • personenwagens (categorie M1)
 • bussen en autocars (categorie M2 of M3)
 • kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3)
 • bestelwagens (categorie N1)
 • vrachtwagens (categorie N2 of N3)
 • landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T).

Euronorm

Uitzonderingen op de toegangsregels

Deze voertuigen zijn altijd toegelaten tot een LEZ:

 • Alle andere voertuigcategorieën dan M, N en T (bv. bromfietsen of moto's) zijn onvoorwaardelijk toegelaten in een LEZ.
 • Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn altijd toegelaten, ongeacht hun euronorm.
 • Prioritaire voertuigen (vb. ambulances, politie, brandweer, ...)
 • Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 • Voertuigen van de Krijgsmacht

Toegelaten na registratie:

 • Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap. Hiervoor moet minstens aan 1 van deze voorwaarden voldaan zijn:
  • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
  • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
  • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer
  • het voertuig is uitgerust met een rolstoellift.

Veelgestelde vragen