Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ecoscore personenwagenpark Mobiliteit

Ecoscore personenwagenpark

Gepubliceerd op 11 mei 2023 • Volgende update: mei 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Gemiddelde ecoscore wagenpark blijft toenemen

In 2022 bedroeg de gemiddelde van het Vlaamse personenwagenpark 64,7. De gemiddelde ecoscore van het totale personenwagenpark steeg tijdens de afgelopen jaren vrij constant, met ongeveer 1 eenheid per jaar. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker het wagenpark.

Dieselwagens hebben lagere ecoscore

Het brandstoftype van een personenwagen heeft een belangrijke impact op de ecoscore. Zo was in 2022 de gemiddelde ecoscore van het totale dieselwagenpark (58,4) lager dan die van het totale benzinewagenpark (67,8). Wagens met noteren de hoogste gemiddelde ecoscore (78,6).

De grote stijging van de gemiddelde ecoscore bij de alternatieve aandrijvingen in 2016 is hoofdzakelijk te verklaren door de grote stijging aan plug-in hybride voertuigen.

Elektrische wagens halen hoogste ecoscore

Binnen de categorie van alternatieve brandstoffen en aandrijvingen zijn er nog aanzienlijke verschillen in ecoscore. In 2022 hadden de elektrische voertuigen (84,6), waterstofvoertuigen (79,0) en voertuigen die rijden op aardgas/CNG (78,2) de hoogste gemiddelde ecoscores. Bij wagens aangedreven op LPG (64,3) lag de gemiddelde ecoscore duidelijk lager.

Ecoscore bij nieuwe wagens stijgt verder

Nieuw ingeschreven wagens hebben een hogere gemiddelde ecoscore dan het gemiddelde voor het totale wagenpark. De gemiddelde ecoscore van de nieuwe wagens steeg in 2022 naar 73,8.

Hogere ecoscore voor bedrijfs- en leasewagens

Ook het type eigenaar resulteert in verschillen in ecoscores. De gemiddelde ecoscore van nieuwe particuliere voertuigen (72,3) was in 2022 lager dan die van leasewagens (73,9) of bedrijfswagens (74,9). Tot 2020 was dat omgekeerd. De sterkere stijging van de ecoscore bij de nieuwe bedrijfs- en leasewagens is te verklaren doordat de aankoop van zero-emissievoertuigen door bedrijven gestimuleerd wordt door het gevoerde fiscale beleid.