Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ecoscore personenwagenpark Mobiliteit

Ecoscore personenwagenpark

Gepubliceerd op 17 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Gemiddelde ecoscore wagenpark blijft toenemen

In 2023 bedroeg de gemiddelde van het Vlaamse personenwagenpark 66,1. De gemiddelde ecoscore van het totale personenwagenpark steeg tijdens de afgelopen jaren vrij constant, met ongeveer 1 eenheid per jaar. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker het wagenpark.

Bij deze cijfers dient wel opgemerkt te worden dat het aandeel ontbrekende waarden vanaf 2018 sterk is toegenomen door de overgang van de oude NEDC-testcyclus (waarop de hier gepresenteerde cijfers gebaseerd zijn) naar de nieuwe WLTP-testcyclus. Tot 2017 lag het aandeel ontbrekende waarden telkens rond 0,2%. Vanaf 2018 steeg dat aandeel van 0,5% in 2018 tot 3,3% in 2023.

Dieselwagens hebben lagere ecoscore

Het brandstoftype van een personenwagen heeft een belangrijke impact op de ecoscore. Zo was in 2023 de gemiddelde ecoscore van het totale dieselwagenpark (58,7) lager dan die van het totale benzinewagenpark (68,4). Wagens met noteren de hoogste gemiddelde ecoscore (80,0).

De grote stijging van de gemiddelde ecoscore bij de alternatieve aandrijvingen in 2016 is hoofdzakelijk te verklaren door de grote stijging aan plug-in hybride en elektrische voertuigen in dat jaar.

Elektrische wagens halen hoogste ecoscore

Binnen de categorie van alternatieve brandstoffen en aandrijvingen zijn er nog aanzienlijke verschillen in ecoscore. In 2023 hadden de elektrische voertuigen (85,2), waterstofvoertuigen (79,0) en voertuigen die rijden op aardgas/CNG (78,2) de hoogste gemiddelde ecoscore. Bij wagens aangedreven door LPG (65,6) lag de gemiddelde ecoscore duidelijk lager. Hun aandeel in het wagenpark is erg laag (0,3%).

Ecoscore bij nieuwe wagens stijgt verder

Nieuw ingeschreven wagens hebben een hogere gemiddelde ecoscore dan het gemiddelde voor het totale wagenpark. De gemiddelde ecoscore van de nieuwe wagens steeg in 2023 naar 76,2.

Hogere ecoscore voor bedrijfs- en leasewagens

Ook het type eigenaar resulteert in verschillen in ecoscores. De gemiddelde ecoscore van nieuwe particuliere voertuigen (73,5) was in 2023 lager dan die van leasewagens (77,1) of bedrijfswagens (77,0). Tot 2020 was dat omgekeerd. De sterkere stijging van de ecoscore bij de nieuwe bedrijfs- en leasewagens hangt onder meer samen met het feit dat de aankoop van zero-emissievoertuigen door bedrijven gestimuleerd wordt door het gevoerde fiscale beleid.