Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publieke laadpunten voor elektrische voertuigen

Publieke laadpunten voor elektrische voertuigen

Om de Europese en Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen, moet er efficiënter en duurzamer met energie worden omgegaan. Elektrisch rijden past in dat verhaal, want daarmee kan de CO2-uitstoot gevoelig beperkt worden. Om elektrisch rijden aan te moedigen, zijn er voldoende laadpunten nodig.

Publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen

Een auto staat aan een oplaadpunt
© Benoit De Freine

Elektrische voertuigen worden aangedreven door een elektromotor, die gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in accu’s. Die accu moet regelmatig opgeladen worden.
Raadpleeg het overzicht van de oplaadpunten voor elektrische auto’s(opent in nieuw venster).

De publieke laadinfrastructuur is in principe voor iedereen toegankelijk. Een laadsessie kunt u activeren met een laadpas of smartphone en bijhorende app. Er zijn verschillende aanbieders van laadpassen(opent in nieuw venster).

Laadpunten en snellaadstations

De publieke laadinfrastructuur kan opgedeeld worden in 2 groepen: de laadpunten voor Mode 3 en de snellaadstations voor Mode 4.

Aanpak van de uitrol van de publieke laadinfrastructuur

Concessie voor laadpaalexploitanten

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein zal de komende jaren door de Vlaamse overheid georganiseerd worden door middel van een concessie-opdracht. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar deze uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten. De steden Antwerpen, Gent en Oostende hebben er vorig jaar voor gekozen om zelf in te staan voor de publieke laadpalen op hun grondgebied.

E-loket voor burgers (Paal volgt Wagen)

De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. Voor de juridische basis verwijzen we naar het ​​​​​BVR over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen(PDF bestand opent in nieuw venster) en het bijhorende MB over de beschikbaarheid van laadinfrastructuur(PDF bestand opent in nieuw venster). Met de strategie van Paal volgt Wagen kunnen burgers, ondernemingen en organisaties via een e-loket een publieke laadpaal aanvragen. Het grootste aantal publieke laadpalen zal via deze weg worden geplaatst.

Ook organisaties voor autodelen en taxibedrijven kunnen een laadpunt aanvragen; maar dat zullen dan private laadpunten zijn die enkel door hen gebruikt kunnen worden.

Daarnaast zullen er automatisch publieke laadpunten worden bijgeplaatst wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt.

E-loket voor lokale besturen

Aanvullend kunnen er ook proactief publieke laadpalen worden bijgeplaatst op strategische locaties. Via een e-loket kunnen lokale overheden suggesties hiervoor doorgeven. Het voorstel zal moeten bestaan uit het aantal laadpalen, het type lader (normaal of snel), de locatie(s) en een motivering voor hetgeen wordt voorgesteld. Het is nuttig om te weten dat ook al suggesties voor snelladers zullen worden verzameld.

De publieke laadpunten die door Fluvius werden uitgerold

Situeringsplan van Fluvius voor de uitrol van de basisinfrastructuur in de periode 2016-2020

De Vlaamse Regering heeft, onder coördinatie van Fluvius, de voorbije jaren een basisinfrastructuur aangelegd van publieke laadpunten. Op 11 mei 2016 werd hiervan de eerste paal geplaatst; sinds 1 april 2021 zijn alle voorzien laadpunten operationeel. Daarnaast zijn er ook enkele lokale besturen die de uitrol zelf regelen. Het geheel zorgt voor een mooie spreiding over Vlaanderen. Onderstaande kaart toont aan waar de laadpunten van de basisinfrastructuur gepland waren.

De laadpalen hebben volgende kenmerken:

  • Elke laadpaal is uitgerust met 2 laadpunten voor Mode 3
  • Elk van beide laadpunten kan 11 kW leveren. Dit vermogen geldt voor driefasig laden
  • Als jouw EV enkel monofasig kan laden, dan krijg je maximaal 3,7 kW

Naast de basisinfrastructuur zijn er nog meer publieke laadpunten.

Een publieke laadpaal aanvragen

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werkt aan een nieuw digitaal loket voor het aanvragen van een publiek toegankelijke laadpaal op het openbare domein. Daarbij zullen ook nieuwe, meer soepele voorwaarden van toepassing zijn.

Volgens de huidige planning zal het aanvraagportaal voor deze laadpalen tegen de zomer gelanceerd worden. Van zodra het portaal beschikbaar is, kunt u aanvragen opnieuw indienen.

De steden Antwerpen, Gent en Oostende staan zelf in voor de publieke laadpalen op hun grondgebied. Als inwoner moet u de aanvraag dus indienen bij uw stad.

Meer informatie

Fiscaal voordeel voor plaatsing van laadstation

Geen elektrische wagens zonder laadstations. Om de aangroei van het aantal laadstations te stimuleren geeft de federale overheid belastingvoordelen voor de plaatsing van laadstations, zowel thuis als op het werk:

Code publiek toegankelijk laden

Om zoveel mogelijk eenvormigheid te bekomen, is er een leidraad voor publiek toegankelijke laadpunten in de publieke en private ruimte opgemaakt binnen het EVORA-project: ‘Code publiek toegankelijk laden’.

Download de volledige code(PDF bestand opent in nieuw venster).

Publicaties