Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-loket strategische plaatsing van publieke laadpalen (voor lokale besturen)

E-loket strategische plaatsing van publieke laadpalen (voor lokale besturen)

Via een e-loket kunnen lokale overheden suggesties doorgeven voor de strategische plaatsing van publieke laadpalen op openbaar domein. De aanvraag moet bestaan uit het aantal laadpalen, het type lader (normaal of snel), de locatie(s) en een motivering.

Uitrol van de publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen

De uitrol van de publieke laadinfrastructuur zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. Met de strategie Paal volgt Wagen zullen burgers, ondernemingen en organisaties via een e-loket een publieke laadpaal aanvragen. Het grootste aantal publieke laadpalen zal via deze weg worden geplaatst.

Aanvullend zullen er ook proactief publieke laadpalen worden bijgeplaatst op strategische locaties. Via het e-loket strategische plaatsing van publieke laadpalen(opent in nieuw venster) kunnen lokale overheden suggesties hiervoor doorgeven. Ook suggesties voor snelladers zullen al worden verzameld. Een selectie daarvan zal later in de concessie worden uitgerold.

Meer informatie over de aanpak van de uitrol van de publieke laadinfrastructuur.

Strategische plaatsing van publieke laadinfrastructuur

Hieronder vinden lokale besturen een aantal bijkomende voorwaarden, tips en zaken om rekening mee te houden bij het indienen van een aanvraag.

  • Binnen de gemeente/stad wordt best nagedacht over de algemene behoefte aan publieke laadinfrastructuur voor de komende jaren. Daarbij wordt best ook rekening gehouden met de bestaande laadpunten en de mogelijkheden om publieke laadinfrastructuur te plaatsen in parkeergebouwen en op het private domein, bv. op parkings van winkels, … Wat overblijft zal deels worden ingevuld door de aanvragen van EV-rijders (Paal volgt Wagen). De strategische plaatsing komt daar bovenop.
  • De voorkeurlocatie moet zich op het openbare domein bevinden en moet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn.
  • Om gebruik te garanderen moet ingeschat worden of er op die plaats voldoende laadbehoefte is of zal zijn bij bewoners, bezoekers of pendelaars.
  • Het is ook belangrijk dat het elektriciteitsnet (vooral laagspanning) in de buurt ligt.
  • Hou ook rekening met geplande werkzaamheden in het gebied om te voorkomen dat laadpalen op korte termijn verwijderd en/of verplaatst dienen te worden.
  • Laadpalen kunnen het best geplaatst worden in de ruimte die voorzien is voor het parkeren. Als dat niet lukt, kan worden uitgeweken naar andere plekken of naar het trottoir.
  • Het is sowieso aangewezen om hierbij over de gemeentegrenzen heen samen te werken. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals de intercommunales, kunnen hier desgevallend een rol in spelen.

Specifieke criteria voor publieke snellaadinfrastructuur

Bijkomend advies voor de plaatsing van publieke laadinfrastructuur

Data publieke laadpunten

Om lokale overheden een zicht te geven op de reeds bestaande laadpunten, stellen we open data en een GIS-laag ter beschikking. U kunt de data inladen in uw eigen GIS-applicatie en zien waar alle bestaande (semi-)publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen in Vlaanderen staan.