• De Vlaamse overheid is initiatiefnemer van het Europese project BENEFIC. Hierbinnen worden verschillende infrastructuurprojecten met Europese middelen gesubsidieerd. Bekijk de geselecteerde projecten ((opent in nieuw venster)).
  • Met het Europese project e-MOPOLI ((opent in nieuw venster)) garanderen we een kennisuitwisseling rond e-mobility tussen negen partnerregio’s. Zo zijn we op de hoogte van alle goede praktijken rond milieuvriendelijke mobiliteit.
  • IDACS helpt ons om samen met vijftien partnerlanden te werken aan een betere data-uitwisseling bij laadinfrastructuur. Hierdoor zal het mogelijk worden om over heel Europa te laden met hetzelfde abonnement.