De Vlaamse overheid is initiatiefnemer van het Europese project BENEFIC. Hierbinnen worden verschillende infrastructuurprojecten met Europese middelen gesubsidieerd. Bekijk de geselecteerde projecten ((opent in nieuw venster)).

Met het Europese project e-MOPOLI ((opent in nieuw venster)) garanderen we een kennisuitwisseling rond e-mobility tussen negen partnerregio’s. Zo zijn we op de hoogte van alle goede praktijken rond milieuvriendelijke mobiliteit.

IDACS helpt ons om samen met vijftien partnerlanden te werken aan een betere data-uitwisseling bij laadinfrastructuur. Hierdoor zal het mogelijk worden om over heel Europa te laden met hetzelfde abonnement.