Er worden diverse initiatieven genomen om de omschakeling naar meer milieuvriendelijke voertuigen te bevorderen. Vaak kaderen die in de Europese richtlijn Clean power for transport, die eind 2014 werd gepubliceerd.

In Vlaanderen werd eind 2015 een actieplan (PDF bestand opent in nieuw venster) goedgekeurd om de doorbraak van deze voertuigen te ondersteunen. De uitvoering daarvan is afgerond eind 2020. Een nieuwe actieplan is in voorbereiding. Wel werd eind 2020 al een strategienota m.b.t. Laadinfrastructuur (PDF bestand opent in nieuw venster) voor de periode tot 2025 opgesteld.

In uitvoering van het vorige actieplan is

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan bevat een aantal concrete streefcijfers voor de marktaandelen van zero-emissie voertuigen in de toekomst.

Documentatie voor lokale besturen

Om steden en gemeenten te informeren over het huidige beleid rond oplaadpunten en de openbare dienstverplichting uit bovengenoemd besluit werden een brochure en een gids opgemaakt.