Gedaan met laden. U bevindt zich op: BUtgb Documentatiecentrum

BUtgb

De BUtgb is het enige Belgische goedkeuringsinstituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert.

De voornaamste producten van hun werk zijn nationale en Europese technische goedkeuringen voor materialen, producten en systemen. Daar waar Europese technische goedkeuringen (ETA) beperkt zijn tot het reglementaire en de Europese Richtlijn 89/106/EEG, zijn de nationale technische goedkeuringen (ATG) vrijwillige beoordelingen, waarin zowel reglementaire als andere kenmerken behandeld worden, zodat de geschiktheid voor de beoogde toepassing aangetoond kan worden.

Een overzicht van alle geldige goedkeuringen is terug te vinden op de website van BUtgb. Men vindt er onder andere ook de geldige ATG’s terug voor afdichtingen van kunstwerken en parkeerdaken.