Gedaan met laden. U bevindt zich op: Normen Documentatiecentrum

Normen

Een norm is een technische specificatie die berust op de gecombineerde bevindingen van wetenschap, technologie en ervaring. Hij wordt goedgekeurd door een normalisatie-instelling met het oog op een herhaalde of voortdurende toepassing ervan. Het gebruik van de norm is vrijwillig. Hij wordt verplicht als er uitdrukkelijk wordt naar verwezen in een reglementerende tekst.

Er worden normen opgesteld op drie niveaus : nationaal, Europees en internationaal. In België worden de normen gepubliceerd door het Bureau voor Normalisatie (NBN). De normen die door het NBN uitgevaardigd zijn, worden bekrachtigde (gehomologeerde) normen genoemd. Al de normen gepubliceerd door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN, Comité Européen de Normalisation) en, eventueel, bepaalde normen gepubliceerd door de Internationale Organisatie (ISO, International Organization fur Standarization) worden als Belgische norm geregistreerd door het NBN.

Normen worden veelvuldig vermeld in de standaardbestekken. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft voor de medewerkers van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken dan ook met NBN een licentieovereenkomst afgesloten waarbij alle normen en normatieve documenten uit de NBN-catalogus (zoals o.a. NBN, NBN EN, NBN ISO en NBN EN ISO - reeksen, maar met uitzondering van de NBN EN 5x.xxx en NBN EN 6x.xxx-reeksen), ter beschikking gesteld worden. Deze NBN-collectie wordt aangeboden via het MyNBN-portaal die u terugvindt op onderstaande website: