Gedaan met laden. U bevindt zich op: Normen Documentatiecentrum

Normen

Een norm is een document dat de regels voor goede praktijk weerspiegelt die van toepassing zijn op een product, een proces of een dienst.

NBN

Een norm is bedoeld voor gemeenschappelijk en herhaald gebruik. Normen worden opgesteld in het kader van de werkzaamheden van een erkende normalisatie-instelling, door alle betrokken partijen die hun medewerking willen verlenen. Het gebruik van de norm is vrijwillig. Hij wordt verplicht als er uitdrukkelijk naar verwezen wordt in een reglementerende tekst. Normen worden veelvuldig vermeld in de standaardbestekken.

Er worden normen opgesteld op drie niveaus : nationaal, Europees en internationaal. In België worden de normen gepubliceerd door het Bureau voor Normalisatie (NBN). De normen die door het NBN uitgevaardigd zijn, worden bekrachtigde (gehomologeerde) normen genoemd. Al de normen gepubliceerd door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN, Comité Européen de Normalisation) en, eventueel, bepaalde normen gepubliceerd door de Internationale Organisatie (ISO, International Organization fur Standarization) worden als Belgische norm geregistreerd door het NBN.

Al deze normen en normatieve documenten kan u terugvinden via het MyNBN-portaal:

Medewerkers van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft voor zijn medewerkers dan ook met NBN een licentieovereenkomst afgesloten waarbij alle normen en normatieve documenten uit de NBN-catalogus (zoals o.a. NBN, NBN EN, NBN ISO en NBN EN ISO - reeksen, maar met uitzondering van de NBN EN 5x.xxx en NBN EN 6x.xxx-reeksen), ter beschikking gesteld worden. Deze NBN-collectie wordt aangeboden via het MyNBN-portaal. Voor het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens voor de toegang tot deze toepassing kunt u contact opnemen met de afdeling Expertise Beton en Staal van het DMOW: expertise.betonenstaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Meer info vindt u terug via het Kennisplatform MOW: