Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onze expertise Expertise Beton en Staal

Onze expertise

De afdeling Beton en Staal biedt expertise in studies & adviesverlening, beheer van kunstwerken, technische voorschriften, elektromechanica, keuringen en toezicht.

Studies & adviesverlening

Voor werken van burgerlijke bouwkunde, dit zowel voor de nieuwbouw als voor de herstelling van:

 • Betonnen bruggen en tunnels
 • Stalen (beweegbare) bruggen
 • Sluiskolken en kaaimuren
 • Sluisdeuren, kleppen en stuwen

Wij ontwerpen en stellen het bestekgedeelte op, doen nazicht en begeleiden externe ontwerpen en bestekken en adviseren bij de uiteindelijke uitvoering.

Beheer van de kunstwerken

 • Organiseren commissie beheer van de kunstwerken
 • Adviseren A-/C- en O-inspecties
 • Uitvoeren B-inspecties
 • Advisering bij calamiteiten
 • Advisering overschrijding door Zwaar Uitzonderlijk Vervoer (ZUV)

Technische voorschriften

 • Standaardbestek 260: coördinatie en inhoudelijk
 • Deelnemen aan adviesraden, directiecomités, werkgroepen en normcommissie

Elektromechanica

 • De sectie Elektromechanica verleent advies en maakt studies op voor allerhande projecten in het ruime domein elektromechanica.
 • De installaties variëren van beweegbare bruggen, sluizen en stuwen, pompstations tot luchthaveninstallaties. Heel wat technische disciplines en werkingsgebieden komen daarbij aan bod.

Keuringen & toezicht in de werkhuizen staal

 • Nazicht en controle uitvoeringsplannen en advisering stalen constructies op technologisch vlak
 • Keuring van staal, gietstaal, bouten, lasdraad, verf, …
 • Toezicht in de werkhuizen op de vervaardiging van stalen constructies en op het aanbrengen van de corrosiebescherming, ….

Keuringen beton

 • Advisering beton en prefabelementen van beton op technologisch vlak
 • Keuring van beton, prefab beton, oplegtoestellen
 • Advisering bij aanvaarding beton, wapeningsstaal, voorspanstaal.
 • Advisering bij wrijvingsproeven voorspanstaal