Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kustvisie Infrastructuurprojecten

Kustvisie

Het masterplan kustveiligheid

In 2011 stelde de Vlaamse overheid het masterplan kustveiligheid voor. Het masterplan kustveiligheid beschrijft hoe de Vlaamse kust de nodige bescherming kan krijgen op korte termijn, hoe de kust onderhouden wordt en welke aanvullende maatregelen nodig zullen zijn tot 2050. Het masterplan kustveiligheid gaat uit van een gematigd scenario tot 2100 met een zeespiegelstijging met 80 cm bij hoogwater.

Project Kustvisie

Kustvisie Vlaanderen streeft ernaar om een duurzame langetermijnvisie voor onze kustzone te ontwikkelen, met de blik richting 2100. We willen voorbereid zijn op de uitdagingen waar de klimaatverandering ons voor stelt en tegelijkertijd de verscheidene functies van de kustzone versterken. De snel evoluerende klimaatrealiteit werd aangegrepen om na te denken over hoe we de bestaande activiteiten verder kunnen uitbouwen en integreren, en bovenal hoe we de veiligheid en leefbaarheid van onze kustzone ook op lange termijn kunnen garanderen. Eén van de grootste uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staat, is de zeespiegelstijging. Om ervoor te zorgen dat de kustzone, en bij uitbreiding heel Vlaanderen, op lange termijn veilig blijft, wordt in het kader van Kustvisie Vlaanderen bekeken hoe deze problematiek opgevangen kan worden.

Met de startbeslissing voor een project Kustvisie is een participatief onderzoeksproject opgestart, dat voor de doelen veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid en maatschappelijke functies zal aangeven welke oplossingen de beste kansen bieden.