‘Zeewaarts’ biedt kansen

Kustvisie bouwt voort op het Masterplan Kustveiligheid uit 2011. Dat Masterplan bestaat uit een reeks maatregelen om onze kust tot 2050 te beschermen tegen zware stormvloeden en een 1000-jarige storm én houdt rekening met een zeespiegelstijging tot 30 cm. Met Kustvisie legt de Vlaamse overheid een strategie vast om onze kust tot 3 meter zeespiegelstijging te beschermen. In februari 2024 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp strategische beleidsplan Kustvisie goedgekeurd. In dit plan stelt de Vlaamse overheid voor om op lange tot zeer lange termijn de kustlijn gemiddeld 100 meter ‘Zeewaarts’ te verleggen. We zullen de duinen en dijken verhogen en verbreden én het strand zeewaarts verschuiven om het achterland droog te houden bij een stijging van de zeespiegel. Voor de havens moet er de komende jaren een toekomstvisie opgemaakt worden om een keuze te kunnen maken tussen de resterende mogelijke toekomstpaden. Op deze manier blijven onze stranden minstens even breed als vandaag én hebben we voldoende ruimte om op een kansrijke manier beschermingsmaatregelen toe te passen. Kustvisie biedt ook kansen voor onder andere natuurbeleving, sport, recreatie en economie.

In dit filmpje leggen we uit wat ‘Zeewaarts’ betekent.

Inhoud is aan het laden

Openbaar onderzoek

De volgende stap in dit project is de voorstelling van het ontwerp strategische beleidsplan tijdens een openbaar onderzoek. Naast een visie voor de lange termijn, bevat het plan ook een eerste actieplan 2024-2034 met onder meer acties op korte termijn. Tijdens het openbaar onderzoek is het mogelijk om het ontwerp strategische beleidsplan in te kijken en daarop te reageren. Het openbaar onderzoek loopt van 27 februari tot en met 26 april 2024.

Meer info vind je hier.

Wat is Kustvisie?

De zee stijgt. Kustvisie stelt mogelijke maatregelen voor om onze kust hiertegen te beschermen. Maar waarom is dit nodig?

Inhoud is aan het laden

Blijf op de hoogte

Ontvang jij graag het laatste nieuws over Kustvisie in jouw mailbox? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

In de kijker