Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over Kustvisie Kustvisie

Over Kustvisie

Met het strategisch beleidsplan Kustvisie bouwen we verder op het Masterplan Kustveiligheid. Dit Masterplan is momenteel in uitvoering en beschermt elke plaats langs onze kust minstens tot een zeespiegelstijging van 30 centimeter (t.o.v. 2000). Met Kustvisie legt de Vlaamse overheid een strategie vast om onze kust tot 3 meter zeespiegelstijging te beschermen. Het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie werd op basis van een co-creatieonderzoekstraject met meer dan 90 stakeholders tussen eind 2021 en eind 2023 opgemaakt. Het werd op 2 februari 2024 door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd.