Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een beschermingslint afbakenen Over Kustvisie

Een beschermingslint afbakenen

Het project Kustvisie heeft als doel onze hele kust op lange termijn te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Om dit te bereiken, zoeken we naar een ‘beschermingslint’ dat de strandzones en havens met elkaar verbindt.

Wat is een kustbeschermingslint?

We spreken van een kustbeschermingslint omdat we met Kustvisie een toekomstige kustlijn met bijhorende ruimte willen afbakenen. In deze ruimte kunnen de beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd. Het lint is een denkbeeldige beschermingsmuur van de Franse tot de Nederlandse grens.

Gericht zoeken naar oplossingen met het Kader van Ambities

We stelden een Kader van Ambities vast met daarin alle doelstellingen waaraan de toekomstige kustlijn moet voldoen. Zodat we gericht kunnen zoeken naar de best mogelijke oplossingen om onze kust te beschermen.

Meer informatie over het Kader van Ambities.

Onderzoek én co-creatie

De onderzoeksfase van Kustvisie bestond uit verschillende types onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar het effect van de zeespiegelstijging op de kustbescherming, onderzoek naar zandbeschikbaarheid of onderzoek naar op de natuur gebaseerde oplossingen.

De inzichten uit deze onderzoeken werden besproken in een intensief co-creatietraject. Een 90-tal professionele stakeholders werkten samen via verschillende ‘werkbanken’ en klankbordgroepen. Tijdens deze momenten werd kennis en informatie gedeeld en besproken. Zo werden verschillende beschermingsalternatieven geëvalueerd, afgewogen en verder geoptimaliseerd voor zowel de strand- als de havenzones. Dat maakt dat dit dossier verrijkt werd met inzichten vanuit meerdere hoeken: economie, toerisme, recreatie, natuur, demografie, duurzaamheid …