Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdlijn Kustvisie Kustvisie

Tijdlijn Kustvisie

Tijdlijn van de belangrijkste genomen en te nemen stappen in het project Kustvisie.

Legende van de tijdlijn:

  • A: Kustvisie verlaat de procesaanpak voor complexe projecten(opent in nieuw venster).
  • B: Goedkeuring van de Vlaamse Regering voor de inhoudelijke invulling van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan bestaat uit een langetermijnvisie en een korte termijn actieplan. De langetermijnstrategie beschrijft welke maatregelen wanneer genomen zullen moeten worden op lange termijn. Het actieplan bevat concrete acties voor de komende tien jaar.
  • C (groen balkje): Mogelijkheid om de onderzoeksnota in te kijken en reacties of alternatieven te formuleren.
  • D: Mogelijkheid om te reageren op het strategische beleidsplan tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 27 februari tot en met 26 april.
  • E: Nadat de reacties uit het openbaar onderzoek zijn verwerkt, stelt de Vlaamse Regering het strategisch beleidsplan finaal vast.