Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdlijn Kustvisie Kustvisie

Tijdlijn Kustvisie

Tijdlijn van de belangrijkste genomen en te nemen stappen in het project Kustvisie.

Legende van de tijdlijn:

  • A: Kustvisie verlaat de procesaanpak decreet Complexe Projecten.
  • B: Goedkeuring van de Vlaamse Regering voor de inhoudelijke invulling van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan bestaat uit een langetermijnvisie en een korte termijn actieplan. De langetermijnstrategie beschrijft welke maatregelen wanneer genomen zullen moeten worden op lange termijn. Het actieplan bevat concrete acties voor de komende tien jaar.
  • C (groen balkje): Mogelijkheid om de onderzoeksnota in te kijken en reacties of alternatieven te formuleren (2 mei - 2 juli 2023). Meer info over de terinzagelegging.
  • D: Mogelijkheid om te reageren op de resultaten van het geïntegreerd onderzoek en het ontwerp van het beleidsplan.
  • E: Nadat de reacties uit het openbaar onderzoek zijn verwerkt, stelt de Vlaamse Regering het strategisch beleidsplan finaal vast.