Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaar onderzoek Kustvisie

Openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering keurde op 2 februari 2024 het ontwerp van het strategische beleidsplan Kustvisie principieel goed. De volgende stap in de uitvoering van dit project was het openbaar onderzoek dat liep van 27 februari tot en met 26 april 2024.

Inrichting van het openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen advies uitbrengen en reageren. Relevante suggesties en bedenkingen van burgers, betrokken actoren en verschillende adviesinstanties werden verzameld.

Waar, wanneer en hoe kan je de plannen raadplegen?

In elke gemeente stond van 27 februari tot en met 26 april 2024 een infozuil over Kustvisie. Bij deze infozuil kon je ook een animatievideo(opent in nieuw venster) (opent in nieuw venster)bekijken en een brochure ophalen met een goede samenvatting van het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie. Deze brochure staat, net als de andere documenten, op de pagina Onderzoeken en Documenten op deze website.

In maart werd in elke kustgemeente ook een publiek toelichtingsmoment gehouden.

Wat gebeurt er met de reacties?

  • Alle reacties worden zorgvuldig bekeken door het projectteam en gebundeld in een antwoordennota, waarin staat op welke manier wordt omgegaan met de reacties.
  • Deze nota wordt samen met het voltooide plan-MER bezorgd aan de advies verlenende instantie die al dan niet het plan-MER goedkeurt, dit uiterlijk voor de definitieve vaststelling van het strategisch beleidsplan Kustvisie.

Grensoverschrijdende procedure