Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaar onderzoek Kustvisie

Openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering keurde op 2 februari 2024 het ontwerp van het strategische beleidsplan Kustvisie principieel goed. De volgende stap in de uitvoering van dit project is het openbaar onderzoek van het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie. Het openbaar onderzoek loopt van 27 februari tot en met 26 april 2024.

Wie kan reageren?

Het openbaar onderzoek geeft iedereen de kans om advies uit te brengen en te reageren. Relevante suggesties en bedenkingen van burgers, betrokken actoren en verschillende adviesinstanties worden zo meegenomen.

Waar, wanneer en hoe kan je de plannen raadplegen?

Het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie en alle aanvullende informatie vind je op de pagina ‘Onderzoeken en documenten’ op deze website.

In elke gemeente staat van 27 februari tot en met 26 april 2024 een infozuil over Kustvisie. Bij deze infozuil kan je ook een animatievideo bekijken én een brochure ophalen. Die bevat een goede samenvatting van het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie. Deze brochure staat ook bij de documenten op deze website.

Tussen 5 en 27 maart 2024 zal in elke kustgemeente ook één publiek toelichtingsmoment en een vragenuurtje plaatsvinden.

Hieronder vindt u alle informatie per kustgemeente:

Alle reacties zijn welkom!

  • Misschien zijn er bepaalde aandachtspunten binnen of in de omgeving van het betrokken gebied (havengebied, fauna en flora, belangrijke gebouwen en landschappen …) die niet werden meegenomen in het onderzoek;
  • Misschien rijst de vraag of de inschatting van een bepaald effect niet voldoende duidelijk is;
  • Misschien zijn er vragen bij het voorgestelde voorkeursalternatief.

We wijzen er wel graag op dat het nu nog maar gaat om een “strategisch” beleidsplan. Daarmee leggen we de grote lijnen vast om onze kust nog minstens de komende 100 jaar tegen overstromingen uit zee te kunnen beschermen. Met heel concrete detailopmerkingen op ontwerpniveau kunnen we op dit moment nog geen rekening houden.

Wat gebeurt er met de reacties?

  • Na het openbaar onderzoek worden alle reacties zorgvuldig bekeken door het projectteam en gebundeld in een antwoordennota, waarin staat op welke manier wordt omgegaan met de reacties.
  • Deze nota wordt samen met het voltooide plan-MER bezorgd aan de advies verlenende instantie die al dan niet het plan-MER goedkeurt, dit uiterlijk voor de definitieve vaststelling van het strategisch beleidsplan Kustvisie.

Documenten ter inzage

De onderwerpen die in deze documenten aanbod komen:

  • Het ontwerp strategische beleidsplan Kustvisie: dit omvat de langetermijnvisie en het eerste actieplan 2024_2034. Een korte samenvatting is te vinden in de vereenvoudigde brochure.
  • Alternatieven: overzicht van alle redelijke alternatieven, inclusief de strandzoneatlas en havenzoneatlas
  • Integrale beoordeling met documenten zoals de synthesenota, en de niet-technische samenvatting van het ontwerp plan-MER, het ontwerp plan-MER, de MKBA
  • Ondersteunende onderzoeken inclusief overzicht en conclusies

De documenten kan u hier raadplegen

Grensoverschrijdende procedure