Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorkeursalternatief voor elke strandzone: 'Zeewaarts' Onderzochte alternatieven

Voorkeursalternatief voor elke strandzone: 'Zeewaarts'

Meer strand, meer natuur, meer recreatie

Van de onderzochte alternatieven voor de strandzones heeft ‘Zeewaarts’ de voorkeur in elke strandzone langs onze kust. In dit alternatief zullen de stranden, duinen en dijken aan onze kust verbreden en verhogen om het achterland droog te houden bij een stijging van de zeespiegel. Het ontwerp strategisch beleidsplan kan iedereen nu inkijken. Iedereen kan er ook op reageren tijdens het openbaar onderzoek (zie hieronder). In dit filmpje leggen we uit wat ‘Zeewaarts’ betekent.

Inhoud is aan het laden

Wat is 'Zeewaarts'?

Wat houdt het alternatief in?
 • We verhogen en verbreden duinen en dijken stapsgewijs volgens de verwachte 1 meter, 2 meter en 3 meter zeespiegelstijging.
 • Het droge strand (het deel boven de hoogwaterlijn) schuift op richting zee. Het blijft minstens even breed als nu en wordt op vele plaatsen iets breder. Ook het nat strand schuift mee zeewaarts op.
 • Het strand kan stap voor stap verhoogd worden.
 • We kunnen bijkomende kustbeschermingsmaatregelen inpassen voor de bestaande zeewering, zonder dat het strand kleiner wordt. Denk aan duinen, dijken of combinaties daartussen (hybride maatregelen).
 • Ter hoogte van bestaande duinen is er voldoende ruimte om nieuwe duinen te laten aangroeien.

Wat zijn de voordelen?
 • We kunnen de breedte van het huidige droge strand behouden, zelfs vergroten op veel plaatsen.
 • In dit alternatief is voldoende ruimte voorzien om bredere en hogere duinen en dijken te creëren zeewaarts van het huidige wandelgebied en huidige duinen. Deze ruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld met een multifunctionele dijk met sport- en recreatiefaciliteiten of een duinenpark.
 • In sommige gevallen kan het wandelgebied zelfs verbreed worden
 • De kust kan een aaneengesloten robuust duinenlandschap worden, van de Franse tot de Nederlandse grens.

Mogelijke invulling (badplaatsen)

Hieronder zie je een aantal mogelijke invullingen. Dat doen we aan de hand van enkele schetsen. Waar er vandaag al duinen zijn, zullen op termijn nieuwe bijkomende duinen komen. Ook elke badstad kan op termijn door een duinengordel beschermd worden. Maar ook harde dijken of gecombineerde oplossingen kunnen in badsteden locatiespecifiek gekozen worden.

We hebben het kustbeschermingslint zodanig vormgegeven dat we zelf kunnen kiezen hoe ambitieus we onze kust laten meegroeien met de stijgende zeespiegel.

In bovenstaande afbeelding is te zien welke mogelijke invullingen er zijn:

 1. We kunnen nieuwe duinpartijen aanleggen of de aangroei van bestaande duinen stimuleren.
 2. We kiezen voor een zeewaartse dijk of zeewaartse verbreding van het wandelgebied op de dijk en de aanleg van een park.
 3. We kiezen voor een hybride oplossing, bijvoorbeeld een getrapte grasdijk gecombineerd met duinen op het droog strand.

De mogelijke invullingen uit de bovenstaande afbeelding zullen wellicht gespreid over meerdere decennia in kleine tussenstappen aangelegd worden. Hieronder wordt ter illustratie een mogelijk stappenplan geschetst:

Mogelijke invulling bij de duingebieden

Bij bestaande duingebieden die aan het strand grenzen kiezen we sowieso om op termijn een ‘duin voor duin’ te creëren, terwijl we het strand zeewaarts verplaatsen. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe we dit stapsgewijs zouden kunnen aanpakken:

 1. We voegen extra zand toe op het strand waardoor het strand hoger komt te liggen.
 2. We laten de natuur haar gang gaan waardoor er nieuwe embryonale duinen ontstaan voor de bestaande duinen.
 3. We voegen extra zand toe aan het strand en de nieuwe duinen groeien verder aan.
 4. We voegen extra zand toe aan het strand en verplaatsen de hoog- en laagwaterlijn zeewaarts.
 5. De nieuwe duinen groeien zowel in hoogte als breedte verder uit.