Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luchthavenbeleid Mobiliteit en Openbare Werken

Luchthavenbeleid

De Vlaamse Regering heeft een toekomstvisie ontwikkeld voor de 3 regionale luchthavens: Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem. Vlaanderen is overtuigd van het economisch belang van haar luchthavens, en zal ze ook in de toekomst duurzaam verankeren en uitbouwen. De regionale luchthavens zijn belangrijke toegangspoorten voor Vlaanderen en essentieel voor de Vlaamse economie. In de visienota is ook aandacht voor meer duurzaamheid en innovatie. Op die manier wil Vlaanderen de maatschappelijke baten optimaliseren en de maatschappelijke kosten zoveel mogelijk beperken.

In opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werd in 2022 een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de Vlaamse regionale luchthavens uitgevoerd. Niet alleen de rentabiliteit van de luchthavenexploitatie werd geanalyseerd, maar ook alle maatschappelijk effecten: de directe en indirecte effecten voor de reizigers, de bedrijven actief op de luchthaven, de omwonenden, enzovoort. Zestien verschillende scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthavens werden doorgerekend. Met de input van deze maatschappelijke kosten-batenanalyse werd vervolgens de langetermijnvisie voor de Vlaamse regionale luchthavens(PDF bestand opent in nieuw venster) uitgetekend.

Drie groeiscenario’s binnen de grenzen van de huidige milieuvergunningen

Op basis van grondig onderzoek blijkt dat het wenselijk is om de 3 Vlaamse regionale luchthavens verder te ontwikkelen. Dit zijn de langetermijnvisies:

  • De Luchthaven Antwerpen kan zich optimaal verder ontwikkelen binnen de mogelijkheden die de huidige milieuvergunning toelaat. Zowel een verdere uitbouw van het aantal lijnvluchten als een verdere uitbouw van het zakelijk segment is aangewezen.
  • De Luchthaven Oostende-Brugge zal zich in de eerste plaats focussen op de ontwikkeling van toenemende passagierstrafiek. Daarnaast kan de luchthavenexploitant ook inzetten op een groei van de cargo-markt, als ze zich hierbij voornamelijk toelegt op nabijheid.
  • De Luchthaven Kortrijk-Wevelgem kan zich verder ontwikkelen als zakenluchthaven. Om de luchthaven hiertoe alle kansen te geven, ijvert het Vlaamse Gewest voor de implementatie van een gecontroleerd luchtruim middels één remote tower voor de 3 regionale luchthavens.

De bovenstaande scenario’s zijn realiseerbaar binnen de contouren van de huidige milieuvergunningen. De milieuvergunningen van de 3 regionale luchthavens moeten in 2024 vernieuwd worden. Wanneer de nieuwe omgevingsvergunning de huidige voorwaarden herbevestigt, kunnen ze gerealiseerd worden.

Verduurzaming

Belangrijke aandacht in de visienota gaat naar verduurzaming. Vlaanderen wil samen met de 3 luchthavenexploitanten het voortouw nemen in de duurzame transitie naar groenere luchtvaart. Zo zal er onder meer onderzocht worden of de luchthaventarieven gediversifieerd kunnen worden, bijvoorbeeld op basis van emissies en geluid. Daarnaast zal vanuit Vlaanderen bestudeerd worden of het haalbaar is om SAF (Sustainable Aviation Fuel) en e-fuels op de Vlaamse regionale luchthavens te gebruiken. Wat elektrisch vliegen betreft, kijkt Vlaanderen hoe ze kan stimuleren. Ook hier kan een differentiatie in tarieven een optie zijn.