Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maatschappelijke kosten-batenanalyse over de Vlaamse regionale luchthavens Onderzoek

Maatschappelijke kosten-batenanalyse over de Vlaamse regionale luchthavens

In opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werd door het consortium Ecorys / Tractebel / Universiteit Antwerpen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd over de 3 regionale luchthavens: Antwerpen, Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem.

In de MKBA werd niet alleen de rentabiliteit van de luchthavenexploitatie geanalyseerd, maar ook een groot aantal maatschappelijk effecten: de directe en indirecte effecten voor de reizigers, de bedrijven actief op de luchthaven, de omwonenden …

16 verschillende scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthavens werden bekeken. Samengevat worden voor elke luchthaven 3 types scenario’s bepaald:

  • een winstgevend scenario waarbij de luchthaven zo groeit dat er vanaf 2030 geen exploitatie- en investeringssubsidies meer toegekend moeten worden door het Vlaamse Gewest
  • een scenario waarbij de luchthavenactiviteit wordt afgebouwd en de luchthaven sluit in 2030
  • een aantal tussenliggende scenario’s, o.a. gebaseerd op de huidige beperkingen van de milieuvergunning en de verwachtingen van de exploitant.

De doorrekening in de MKBA betreft een uitgebreide en complexe oefening die inzicht biedt in de maatschappelijke effecten van de mogelijke toekomstscenario’s voor de 3 Vlaamse regionale luchthavens. Uit de MKBA blijkt dat diverse ontwikkelingsscenario’s een maatschappelijk gunstige impact kunnen hebben. De MKBA geeft niet eenduidig aan in welke richting de Vlaamse regionale luchthavens zich verder moeten ontwikkelen.