Over het project

De oude Boudewijnbrug in de haven van Antwerpen, gelegen aan het bovenhoofd van de Boudewijnsluis was aan dringende vervanging toe. De staalstructuur had het einde van haar levensduur bereikt, het staal was vermoeiingstechnisch ‘op’. Er werd beslist om de oude brug te vervangen door een rolbasculebrug of ook wel Scherzerbrug genoemd. De Oosterweelbrug, de Mexicobrug en de Temsebrug zijn andere voorbeelden van zo’n type brug.

Nieuwe Boudewijnbrug

De nieuwe brug is een brug voor gemengd spoor- en wegverkeer. De brug bestaat uit een orthotroop brugdek, aan beide zijden voorzien van een vakwerk en twee rolsectoren die het openen en sluiten van de brug mogelijk maken door via twee heugelbalken aan de brug te trekken zodat die al ‘rollend’ kan opengaan. Er zijn 2 rijstroken voorzien, alsook een breed fiets- en voetpad. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het verkeerseiland ten zuiden van de brug te heraanleggen zodat er een veel verkeersveiligere situatie ontstaat, vooral voor de fietsers.
De brug werd ontworpen door studiebureau Tractebel Engineering.

Locatie

Fasering

Om de heraanleg van het verkeerseiland ten zuiden van de brug mogelijk te maken wordt er in verschillende fasen gewerkt om het verkeer ter plaatse zo vlot mogelijk te kunnen laten passeren. Zowel de wegenis als het spoor dienen te worden heraangelegd en het verkeerseiland wordt anders ingericht.

Ontwerpplan nieuwe situatie: de Y-vormige aansluiting van Kauwenstein op de Scheldelaan wordt omgevormd naar een T-vormige aansluiting waarbij het fietspad weggetrokken wordt van de rijweg en er een afslagstrook wordt voorzien voor verkeer dat van de brug af rijdt en Kauwenstein wil indraaien.

Er wordt met aandrang gevraagd om de omgeving van de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis te blijven vermijden, vooral in de periode van 24/01/2022 t.e.m. 10/03/2022, en de voorziene omleidingsroute via de R2 en de A12 te volgen. T.g.v. de sluiswerking en de verkeerslichtenregeling kunnen immers lange wachttijden voorkomen.
Er wordt eveneens gevraagd om, indien er filevorming is op het sluisplateau t.g.v. de verkeerslichtenregeling en de sluiswerking, NIET op de bruggen in de file te staan zodat de sluiswerking niet gehinderd wordt. Gelieve bij filevorming vóór de slagbomen van de bruggen te wachten. Gelieve t.h.v. de werf ook de nodige ruimte te laten om werfverkeer te laten passeren.
Volg ter plaatse, indien u de omgeving niet kan vermijden, de aanduidingen op de dynamische signalisatieborden. Op de Scheldelaan ten zuiden van de Van Cauwelaertsluis zal op drukke momenten een verkeerslicht het verkeer gedoseerd doorlaten om fileopbouw ter hoogte van de sluis te vermijden.

Verschillende fases

Fase 1 (maandag 15/11/2021 – donderdag 23/12/2021, 07h00)

Op maandag 15 november 2021 starten de werken aan de aansluiting van Kauwenstein op de Scheldelaan (t.h.v. de Boudewijnbrug).
Het verkeer dient in de eerste fase t.h.v. de werfzone over een afstand van 100 m afwisselend over 1 rijstrook te passeren. Verkeerslichten zullen het verkeer regelen.

In deze fase wordt het spoor heraangelegd, incl. de wegenis errond. Aangezien in winterperiode geen definitieve toplagen mogen aangebracht worden zal een tijdelijke toplaag voorzien worden die in het voorjaar zal vervangen worden door een definitieve toplaag.

Fase 2 (donderdag 23/12/2021, 07h00 – maandag 24 januari 2022, 07h00)

In de periode van donderdag 23 december 2021, 07h00 tot maandag 24 januari 2022, 07h00 zal het verkeer zonder verkeerslichtenregeling de werken kunnen passeren via twee versmalde rijstroken.

In deze fase wordt de bestaande wegenis van de meest zuidelijke tak van de Y-aansluiting, die grotendeels behouden blijft, heraangelegd.

Fase 3 (maandag 24 januari 2022, 07h00 – donderdag 10/03/2022)

Vanaf maandag 24 januari 2022, 07h00 t.e.m. donderdag 10 maart 2022 is het verkeer t.h.v. de werfzone opnieuw genoodzaakt om afwisselend over 1 rijstrook te passeren waarbij verkeerslichten het verkeer zullen regelen. Dit beurtelings verkeer is opnieuw nodig omdat bij de uitwerking van de tweede fase is gebleken dat de beschikbare breedte van de rijweg t.h.v. de werf te smal is om er twee tijdelijke rijstroken op aan te brengen.
Voor fietsers en voetgangers is er vanaf de tweede fase een aparte omleidingsroute uitgestippeld. Die omleidingsroute vertrekt aan de Kruisschansbrug, langs de Van Cauwelaertsluis tot ongeveer halverwege de sluis en verder via Kauwenstein langs de gebouwen van Port of Antwerp. De omleidingsroute staat duidelijk aangeduid.

Tijdens deze fase wordt verder gewerkt aan de aansluiting uit fase 2, maar moeten de werfzone op de Scheldelaan iets vergroot worden waardoor er te weinig baanbreedte beschikbaar is voor tweerichtingsverkeer.

Voorziene einddatum van de hinder t.h.v. het verkeerseiland: 10/03/2022.
De omleidingssignalisatie via de R2 en de A12 blijft geldig tot wanneer de nieuwe brug in gebruik wordt genomen. Momenteel is het, omwille van de lopende juridische procedure, nog onduidelijk wanneer dat zal zijn.

Film

Inhoud is aan het laden

Timing en kostprijs

De aannemer is op 1 april 2019 gestart met het project. De oude brug werd om veiligheidsredenen reeds eind november 2019 volledig buiten dienst gesteld. De oude brug werd in juni 2020 afgebroken.

Bekijk hier de timelapse van de afbraak ((opent in nieuw venster))

Er zijn al een tijdje werken aan de gang op de werf: de nieuwe riolering en fundering werden reeds aangelegd en er werden reeds voorbereidingen getroffen om de nieuwe brug (incl. machinekamer) te kunnen ontvangen.
De werken hadden eind augustus 2021 beëindigd moeten zijn. De werken zijn echter momenteel voor onbepaalde tijd vertraagd omwille van een juridisch geschil met de Spaanse onderaannemer die de staalconstructie bouwt.

De opdracht werd gegund voor € 29 350 687,05 incl. btw aan Jan De Nul nv.

Contact en verkeershinder

Voor meer informatie en vragen kan u terecht op boudewijnbrug.amt@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

De laatste informatie i.v.m. verkeershinder vindt u hieronder.